Päivän sana

Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Ap.t. 13:38On kaksi mahdollista tietä taivaaseen ja ne sulkevat toisensa pois. Vain…

Lue lisää

DeiKauppa