Radio Dein kuuntelijat ovat aktiivisia monilla elämän osa-alueilla:
yhteiskunnallisesti, harrastuksissa ja ihmissuhteissa.

Ensisijaisesti Radio Dei on aikuisten kanava, jonka kuuntelijoista
20 % on alle 35 vuotiaita, 46 % 35-64 vuotiaita ja vähintään 65 vuotiaita on 35 % . Keskeisin kuulijakunta on aktiivisessa, kulutuskykyisessä iässä. Kuuntelijoiden arvomaailmaa kuvaavat lähimmäisenrakkaus, luotettavuus, perhekeskeisyys ja ympäristöystävällisyys.

Radio Deillä on selkeästi erottuva kohderyhmä.
Erot kilpailijoihin on poikkeuksellisen selviä. Dein erottuvuus
kilpailijoista on vahvuus, joka antaa mahdollisuuden tavoittaa
ainoana kanavana juuri tietynlaiset kuuntelijat.*

Radio Dein kuuntelijamäärät:

n. 130 000 – 160 000 kuuntelijaa joka viikko**
n. 300 000 kuuntelijaa kuukaudessa***
n. 700 000 kuuntelijaa vuodessa***

* TNS Gallup Risc tutkimus 05/2014
** Kansallinen radiotutkimus 2016- 2018
*** TNS Gallup 5/2014

Kuuntelijoiden sitoutuminen mainostajiin

Radio Dein kuuntelijat suosivat kanavalla mainostavia yrityksiä
voimakkaammin kuin muilla kaupallisilla radiokanavilla,
koska koetaan, että mainostaja edistää samaa arvomaailmaa.

Ohjelma- ja mainosmyynnin yhteystiedot