Radio Dein kuuntelijat ovat aktiivisia monilla elämän osa-alueilla:
yhteiskunnallisesti, harrastuksissa ja ihmissuhteissa.

Radio Deilläon 139 000 kuuntelijaa joka viikko*

He ovat ensisijaisesti aikuisia, yli 45-vuotiaita. Heistä muodostuu 80 % viikkokuuntelijoista.
Naisia kuuntelijoista on 2/3 ja miehiä 1/3. Koulutuksen osalta erottuvat suurimpana ryhmänä akateemisesti koulutetut.
Kuuntelupaikkoina auto ja koti ovat yhtä suosittuja.

Kuuntelijoiden arvomaailmaa kuvaavat lähimmäisenrakkaus, luotettavuus, kodin arvostus, perhekeskeisyys, vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys.

* Kansallinen radiotutkimus, loka-joulukuu 2023

Ohjelma- ja mainosmyynnin yhteystiedot