Radio Dein kuuntelijat ovat aktiivisia monilla elämän osa-alueilla:
yhteiskunnallisesti, harrastuksissa ja ihmissuhteissa.

Ensisijaisesti Radio Dei on aikuisten kanava, jonka kuuntelijoista 42 % on miehiä ja 58 % naisia.  Ikärakenteeltaan heistä 12 % on alle 35-vuotiaita, 42 % 35-64 -vuotiaita ja  vähintään 65-vuotiaita on 46  % (*. Keskeisin kuulijakunta on aktiivisessa, kulutuskykyisessä iässä. Kuuntelijoiden arvomaailmaa kuvaavat lähimmäisenrakkaus, luotettavuus, perhekeskeisyys ja ympäristöystävällisyys.

Radio Deillä on selkeästi erottuva kohderyhmä. Erot kilpailijoihin on poikkeuksellisen selviä. Dein erottuvuus kilpailijoista on vahvuus, joka antaa mahdollisuuden tavoittaa ainoana kanavana juuri tietynlaiset kuuntelijat.

Radio Dein kuuntelijamäärät:

118 000 kuuntelijaa joka viikko*
300 000 kuuntelijaa kuukaudessa**

* Kansallinen radiotutkimus, tammi-joulukuu 2022
** TNS Gallup, Kristillisten medioiden tunnettuus 05/2014

Kuuntelijoiden sitoutuminen mainostajiin

Radio Dein kuuntelijat suosivat kanavalla mainostavia yrityksiä voimakkaammin kuin muilla kaupallisilla radiokanavilla, koska koetaan, että mainostaja edistää samaa arvomaailmaa.

Ohjelma- ja mainosmyynnin yhteystiedot