Totisesti, sinä olet salannut itsesi, Jumala, sinä Israelin Jumala, Pelastaja! Jes. 45:15.

Jumalan olemuksen salaisuutta ihminen ei voi käsittää. Häntä ei voi selittää eikä häntä voi ottaa haltuun. Hänen kolmiyhteyttään voidaan vain ylistää, mutta ei ymmärtää. Jos Jumalan syvyydet voitaisiin selittää, hän lakkaisi olemasta Jumala. On suostuttava elämään hänen salatun olemuksensa varjossa, uskovana uskossa. Jumala olisi voinut valita olla näkyvänä pyhyydessään läsnä, mutta sitä ihminen ei olisi kestänyt. Siionin virressä lauletaan: ”Salattu Herra, valtakunnassasi / ei kuolevainen kestä valoasi” (SV 94). Ei kestä, sillä Jumalamme on kuluttava tuli, hänen pyhyytensä on syntiselle liian kirkas. Siksi hän on valinnut salatun Jumalan tien ja peittoutuu katseiltamme. Ollen kuitenkin jatkuvasti läsnä.

Teksti on Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Joka päivä lapsen lailla.
© Juha Vähäsarja & Perussanoma Oy