Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Ps. 73:26

Ne, jotka lupaavat tosissaan uskoville ja oikein rukoileville taivaat jo maan päällä, eivät tiedä mitä tekevät. He leikkivät ihmisten autuudella ja saattavat heidät ahdingoista pahimpaan. Jos luottamus Jumalan armoon ja hyvään tahtoon menetetään elämän kipeimmissä koetuksissa sairauksien keskellä, on se pahin mahdollinen katastrofi. – Olisivat siis hiljaa väärien lupauksien lupailijat! Taipuisivat Vapahtajan väkevän katseen alle ja tunnustaisivat ylpeytensä. Sillä armo on totta erityisesti silloin, kun meidän ruumiimme ja sielumme nääntyy, kun meillä ei ole ketään muuta auttajaa kuin Jeesus Kristus. Hän nostaa sairaan lampaansa vahvoille olkapäilleen. Hän antaa suojan ja turvan ja uskon levon. Heikko saa olla Paimentaan kaikkein lähimpänä.

Teksti on Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Joka päivä lapsen lailla.
© Juha Vähäsarja & Perussanoma Oy