Kirsi Rostamo kuva 1 (kuva Jani Laukkanen 2021)

Kirsi Rostamo kuva 2 (kuva Jani Laukkanen 2021)

Kai Kortelainen (kuva Jani Laukkanen)

Anu Lehtipuu (kuva Jani Laukkanen)

Ariel Neulaniemi (kuva Jani Laukkanen)