Suomen tunnetuin kristillinen media

Radio Dei on edullinen ja nopea mediaympäristö. Kuuluvuusalueellamme asuu yli 4 miljoonaa ihmistä. Taajuuksia on 24 kpl ympäri Suomen.

Kohderyhmän esittely

Radio Dein kuuntelijat ovat aktiivisia monilla elämän osa-alueilla: yhteiskunnallisesti, harrastuksissa ja ihmissuhteissa.

Ensisijaisesti Radio Dei on aikuisten kanava, jonka kuuntelijoista 81 % on yli 35-vuotiaita. Keskeisin kuulijakunta on aktiivisessa, kulutuskykyisessä iässä. Kuuntelijoiden arvomaailmaa kuvaavat
lähimmäisenrakkaus, luotettavuus, perhekeskeisyys ja ympäristöystävällisyys.

Radio Deillä on selkeästi erottuva kohderyhmä. Erot kilpailijoihin on poikkeuksellisen selviä. Dein erottuvuus kilpailijoista on vahvuus, joka antaa mahdollisuuden tavoittaa
ainoana kanavana juuri tietynlaiset kuuntelijat.*

Radio Dein kuuntelijamäärät:

n. 200 000 kuuntelijaa joka viikko**
n. 100 000 kuuntelijaa joka päivä**

* TNS Gallup Risc tutkimus 05/2014
** Kansallinen radiotutkimus 09/2013-11/2013

Kuuntelijoiden sitoutuminen mainostajiin

Radio Dein kuuntelijat suosivat kanavalla mainostavia yrityksiä voimakkaammin kuin muilla kaupallisilla radiokanavilla, koska koetaan, että mainostaja edistää samaa arvomaailmaa.