Suomen tunnetuin kristillinen media

Radio Dei on edullinen ja nopea mediaympäristö. Kuuluvuusalueellamme asuu yli 4 miljoonaa ihmistä. Taajuuksia on 25 kpl ympäri Suomen.

Kohderyhmän esittely

Radio Dein kuuntelijat ovat aktiivisia monilla elämän osa-alueilla: yhteiskunnallisesti, harrastuksissa ja ihmissuhteissa.

Ensisijaisesti Radio Dei on aikuisten kanava, jonka kuuntelijoista 81 % on yli 35-vuotiaita. Keskeisin kuulijakunta on aktiivisessa, kulutuskykyisessä iässä. Kuuntelijoiden arvomaailmaa kuvaavat
lähimmäisenrakkaus, luotettavuus, perhekeskeisyys ja ympäristöystävällisyys.

Radio Deillä on selkeästi erottuva kohderyhmä. Erot kilpailijoihin on poikkeuksellisen selviä. Dein erottuvuus kilpailijoista on vahvuus, joka antaa mahdollisuuden tavoittaa
ainoana kanavana juuri tietynlaiset kuuntelijat.*

Radio Dein kuuntelijamäärät:

n. 130 000 – 160 000 kuuntelijaa joka viikko**
n. 300 000 kuuntelijaa kuukausittain***
n. 700 000 kuuntelijaa vuositasolla***

* TNS Gallup Risc tutkimus 5/2014
** Kansallinen radiotutkimus 2016-2018
*** TNS Gallup 5/2014

Kuuntelijoiden sitoutuminen mainostajiin

Radio Dein kuuntelijat suosivat kanavalla mainostavia yrityksiä voimakkaammin kuin muilla kaupallisilla radiokanavilla, koska koetaan, että mainostaja edistää samaa arvomaailmaa.

Mainos- ja ohjelmamyynin yhteystiedot