Kirkolliskokouksen tilaama Piispainkokous ohjeistaa pappeja pitäytymään sekaparien vihkimisessä. Viime keväästä alkaen kirkon sisällä vaikuttavia pappeja on ilmaantunut kertomaan, että he voivat vihkiä sateenkaaripareja maaliskuusta 2017 alkaen, kun uudistunut avioliittolaki astuu voimaan. Miten tämä voi olla mahdollista, kun arkkipiispa Kari Mäkinen on muiden piispojen ohessa neuvonut pappeja, etteivät he vihkisi sateenkaaripareja?

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen toteaa Kotimaa 24:n haastattelussa, että ”selonteko perustuu voimassa oleviin dokumentteihin kuten kirkkokäsikirjaan. Siksi todetaan, että avioliiton solmimiseen liittyvät kaavat ovat tarkoitetut naisen ja miehen väliseen avioliittoon. Yksinkertaisesti ilmaisten, kirkon työkalupakissa ei vain ole sellaisia välineitä, joilla voitaisiin vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja tai siunata heidän avioliittojaan. Tarvitaanko sellaisia ja millaisia nämä olisivat, se on keskustelun paikka. Vain kirkolliskokous voi sellaiset kehittää.”

Syyskauden startanneessa Viikon debatissakin teema nosti vierailta esille runsaasti eri näkökulmia kirkon kahdesta todellisuudesta. Pastori Samuli Korkalainen haluaa vihkiä sateenkaaripareja. Tämän hän näkee oikeuttaa kirkkokäsikirjaa tulkitessaan. Viikon debatissa kuultu kirkkohallituksen kansliapäällikkö Timo Keskitalon mukaan näin toimivat tulevat ”saranapuolelta”. Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen pysyy kirkon virallisen ohjeistuksen ja esimiestensä ohjeistuksen kannalla, jonka mukaan mikään ei oikeuta vihkimään sateenkaaripareja kirkon nimissä.

OSA 1:

OSA 2:

OSA 3: