Mitä historia on? Piirrätkö historiallisen aikajanan lineraarisesti vai muodostuvatko historiantapahtumat mielessäsi spiraalimaisesti? Miten historian tulkinnat ja painotukset muuttuvat vuosien saatossa? Entä voimmeko katsoa ajassa taaksepäin historiaan ja paheksua toimia, joita menneet aikalaiset eivät kyseenalaistaneet? Historian tutkimuksen eettisistä puolesta on keskustelemassa väkivaltatutkija, historioitsija FT Satu Lidman. Toimittajina ovat teologit Anssi Almgren ja Mikko Kurenlahti.

Osa 1:

Osa 2:

Osa 3: