Johtajuuden puute ja kysymys samaa sukupuolta olevien parien avioliitosta olivat terävimmät kärjet, joilla Björn Vikström haastoi Tapio Luoman kaksikon kohdatessa Radio Dein arkkipiispatentissä. Lähetyksessä sanailtiin myös piispoille nimikoiduista parkkipaikoista.

Arkkipiispanvaalin toiselle kierrokselle takamatkalta lähtevä Porvoon piispa Björn Vikström arvioi keskiviikkoaamuna Radio Deissä Espoon piispa Tapio Luoman antavan mieluummin toisten puhua sen sijaan, että muodostaisi itse vahvoja kantoja asioihin. Vikströmin mukaan johtajuuden puute arkkipiispan virassa synnyttäisi kirkkoon valtatyhjiön.

Arkkipiispatentin vetänyt Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen kysyi Vikströmiltä, syntyisikö tämän mielestä kirkkoon valtatyhjiö, jos Luoma valutaan arkkipiispaksi. – Minusta on se vaara, Vikström vastasi kysymykseen.

– Toiset varmaan toivovatkin sellaista arkkipiispaa, joka ei likaa käsiään liikaa – eli ei joudu tiettyyn poteroon keskusteluissa, Vikström lausui.

Björn Vikström: ”Toiset varmaan toivovatkin sellaista arkkipiispaa, joka ei likaa käsiään liikaa.”

Luoma vastasi Vikströmin kritiikkiin korostamalla, ettei arkkipiispa tee kirkossa päätöksiä yksin eikä voi kääntää kirkkolaivaa omien mielihalujensa mukaan – ei edes piispakunnassa.

– Meillä on piispakollegio, jossa on kymmenen piispaa. Minusta on oleellista, että piispakollegion ääni pääsisi paremmin kuuluviin. Itse haluaisin työskennellä sen eteen, että se mitä arkkipiispa sanoo, olisi jollain lailla yhdessä käsiteltyä ja yhdessä pureskeltua, jolloin voidaan myöskin yhdessä sitoutua siihen, mitä sanotaan, Luoma huomautti.

Björn Vikström ilmoittautui Radio Dein arkkipiispatentissä Kari Mäkisen linjan jatkajaksi. Mäkinen siirtyy arkkipiispan virasta eläkkeelle kesäkuun alussa.

– Jos ajatellaan aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamista ja ihmisarvon sekä kristinuskosta nousevien eettisten periaatteiden korostamisesta kannanotoissa – siinä haluaisin todellakin jatkaa hänen hyvää linjaansa. Teologisesti olen melko lähellä Karin linjaa, mutta haluaisin arkkipiispana vähän enemmän yrittää olla joukkuepelaaja, Vikström muotoili.

– Haluaisin kysyä, mitä merkitsee se, että kirkko ottaa kantaa juuri näihin asioihin. Ja tarkoittaako se, että kirkko ottaa kantaa aina sitä, että arkkipiispa on äänessä. Minusta ei välttämättä, ihmetteli Luoma.

 

Tapio Luoma: ”Tarkoittaako se, että kirkko ottaa kantaa aina sitä, että arkkipiispa on äänessä.”

Luoma korosti vaalitentissä arkkipiispan vastuuta etsiä laajapohjaista kokonaiskirkon linjaa. Hänen mukaansa arkkipiispan pitäisi omien ulostulojen asemesta kuunnella esimerkiksi kirkolliskokousta tarkalla korvalla.

– Arkkipiispa on tärkeä kirkon julkisen äänen käyttäjänä, mutta kyllä kirkon ääni on paljon enemmän ja laajempaa kuin vain se, mitä arkkipiispa sanoo. Minusta on tärkeää, että sanoipa arkkipiispa mitä tahansa, se on linjassa sen kanssa, mikä on kirkon yhteinen ajatus omasta roolistaan yhteiskunnassa, Luoma painotti.

Homoparien vihkiminen vaalin jakolinja

Luomaa ja Vikströmiä erottaa heidän erilainen avioliittoteologiansa. Vikström puhuisi arkkipiispana vahvasti sen puolesta, että kirkko alkaisi vihkiä homopareja avioliittoon. Luoma pitää kiinni kirkon perinteisestä käsityksestä avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.

Vikström perusteli haluaan nostavaa kysymys yhdeksi arkkipiispanvaalin toisen kierroksen kärkiteemaksi, koska ”se on kirkolle ajankohtainen”. Vikströmin mukaan eteenpäin päästään ainoastaan sallimalla yhden kirkon sisällä kaksi erilaista avioliittoteologiaa – yksi pappi voisi vihkiä sateenkaaripareja, toinen saisi kieltäytyä niin halutessaan:

– On epärealistista odottaa, että ensin päästään yksimielisyyteen. Meidän pitää miettiä miten me tässä ja nyt voimme toimia yhdessä saman kirkon sisällä.

Luoman mukaan ongelma ei poistu eivätkä jännitteet kirkon sisällä katoa, vaikka kirkko tekisi nopean päätöksen sateenkaarivihkimisten sallimisesta:

– Vaikka keskustelua on pitkään käyty ja näkemyksiä esitetty puolin ja toisin, siitä huolimatta yhteinen ymmärrys ei ole vahvistunut. Minusta asia ei ratkea sillä, että tehdään vain ratkaisu ja katsotaan, mitä tapahtuu. Meillä on ollut voimassa uusi avioliittolaki vuoden verran. Tuntuu siltä, että vauhti on ollut aivan liian kova.

– Kyse on siitä, miten me määrittelemme avioliiton. Se sei ole pelkästään raamattukysymys, vaan siihen tulevat mukaan syvät kulttuuriset juonteet. Avioliitto, joka on perinteisesti määritelty miehen ja naisen välisenä suhteena on jotain sellaista, joka on hyvin syvästi lyönyt leimansa kristillisten kirkkojen elämään, että sen laajentaminen ja muuttaminen toisenlaiseksi voi osoittautua – ja on osoittautunut – hankalaksi ja vaikeaksi, Luoma perusteli.

Vikström lähestyi kysymystä Radio Dein studiossa ensisijaisesti ihmisläheisesti:

– Emme saa tehdä tästä teoreettista ongelmaa, koska se koskee todellisia ihmisiä. Yhtäältä niitä, jotka kokevat, että heidän luottamuksensa Raamattuun on uhattuna. Toisaalla ovat ne ihmiset, joita se ei kosketa vain näkemyksen tasolla vaan henkilökohtaisesti, omassa ruumissaan.

Porvoosta puuttuu piispan parkkiruutu

Björn Vikströmin valintaa arkkipiispan virkaan on arvioitu vaikeuttavan hänen äidinkielensä, joka on ruotsi, mikä heijastuu Porvoon piispan puheeseen. Radio Dein tentissä Vikström pyrki kääntämään suomenruotsalaisuutensa kilpailuvaltiksi.

– Hierarkkisuus ja se, että piispa on jakkaralla, leimaa vielä suomenkielistä luterilaista kirkkoa, ja tässä toivon, että voi tuoda toisenlaista johtajuutta. Meillä Porvoon hiippakunnassa on matalakirkollinen tapa suhtautua esimiehiin.

Vikström ihmetteli radiolähetyksessä muun muassa piispoille nimikoituja parkkipaikkoja.

– Kun tulen suomenkieliseen tilaisuuteen, siellä saattaa jo parkkipaikalla olla kyltti, jossa lukee ”piispan auto” ja joku on vastassa. Kun tulee Porvoon hiippakunnan tilaisuuksiin, sanotaan vain, että ”morjes, morjes, kiva, että tulit”.

– En missään tapauksessa piispana välttämättä odota omaa parkkipaikkaa, vaikka olenkin toivonut sitä. Kun jumalanpalvelukseen menen seurakuntaan, en joutuisi käyttämään aikaa parkkipaikan etsimiseen, etten vaan myöhästy, vastasi Luoma Vikströmille.

Kuuntele kooste Luoman ja Vikströmin kohtaamisesta, Radio Dei 21.2.2018:

Kuuntele koko Kai Kortelaisen toimittama vaalitentti Luoma vs Vikström, Radio Dei 21.2.2018:

Tapio Luoman ja Björn Vikströmin toisen kierroksen kohtaaminen ja finalistikaksikon ensimmäisen kierroksen vaalitentit ovat kuunneltavissa kokonaisuudessaan Radio Dein kotisivuilla. Radio Dei seuraa arkkipiispan vaalin toisen kierroksen tuloslaskentaa suorassa vaalistudiossa torstaina 1.3. klo 14 alkaen.

Kuuntele täältä Tapio Luoman ja Björn Vikströmin ensimmäisen kierroksen vaalitentit.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja