Kaksi suomalaista kolmesta tuntee Radio Dein. Kantar TNS Oy:n toteuttamassa kyselytutkimuksessa 66,1 prosenttia vastaajista ilmoitti tuntevansa kanavan. Valtakunnallista kristillistä radiokanavaa kuuntelee yli 600.000 suomalaista.

Tutkimuslaitos Kantar TNS:n tuoreen kyselytutkimuksen tuloksista käy ilmi, että Suomen ainoa valtakunnallinen kristillinen radioasema on tuttu valtaosalle kansaa. Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä suomalaista kaksikolmasosaa ilmoittaa tuntevansa Radio Dein. Täysi-ikäisistä 13,1 prosenttia eli runsaat 600.000 kansalaista kuuntelee kanavaa ainakin joskus.

Radio Dei teetti kesäkuun alussa Kantar TNS:llä tutkimuksen, jossa selvitettiin tunnettuuden lisäksi suomalaisten digitaalisten palveluiden käyttöä viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Medioiden digitaalisista palveluista suosituin on Yle Areena, jota ilmoitti viimeksi kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana käyttäneensä lähes neljä vastaajaa viidestä. Seuraavaksi kulutetuimpia palveluja ovat tilauspohjaiset tv-palvelut, joista suosituimmaksi nousi Netflix 40 prosentin osuudella.

Webinaareihin tai nettikursseille oli osallistunut 38 prosenttia vastaajista. Podcasteja oli vuoden sisällä kuunnellut vajaa kolmannes suomalaisista.

Tulokset paljastavat, että kristilliseltä nettipalvelulta toivotaan sisältöjä, jotka auttavat ihmisiä heidän arjessaan ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Lähes kaikkien digitaalisten toimintojen käytössä selvästi keskimääräistä aktiivisempia ovat alle 45-vuotiaat. Vähäisintä palvelujen käyttö on yli 55-vuotiaiden kohdalla.

Yleisimmin nettiä ja digitaalisia palveluita käytetään älypuhelimella (48%). Tietokonekin pitää palveluiden käyttöliittymänä edelleen hyvin pintansa häviten puhelimelle vain muutaman prosenttiyksikön (43%). Tabletti on ensisijainen netinkäyttöväline noin kahdeksalle prosentille suomalaisista.

Radio Dei uudistuu digitaaliseksi mediaksi – suomalaiset odottavat tukea elämänhallintaan ja etsivät merkitystä

Radio Dei halusi tunnettuus- ja kuuntelijatutkimuksen lisäksi saada Kantar TNS:ltä tutkimustietoa digitaalisen monimedia-alustan kehittämisen tueksi. Valtakunnallisen kristillisen radiokanavan tavoitteena on saattaa lähitulevaisuudessa julkaisuun uusi palvelu, joka laajentaa kanavan potentiaalista yleisöä nykyistä nuorempiin ikäryhmiin.

Samalla Radio Dei pyrkii vastaamaan muuttuneisiin kulutustottumuksiin, etenkin mediayleisöjen kasvavaan kiinnostukseen valita itse mieleistensä sisältöjen katselu- tai kuunteluajankohta.

TNS Kantarin kyselytutkimuksen tulokset paljastavat, että kristilliseltä nettipalvelulta toivotaan sisältöjä, jotka auttavat ihmisiä heidän arjessaan ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelun odotetaan tarjoavan tukea elämänkriiseihin, lastenkasvatukseen, parisuhteeseen sekä oman elämän merkityksen löytämiseen.

Myös keskustelut kristinuskon ydinasioista ja Raamatun keskeisen sanoman avaaminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla kiinnostaisi TNS Kantarin kyselytutkimuksen tulosten perusteella huomattavaa osaa suomalaisista. Lisäksi hengellisten kesätapahtumien suorilla lähetyksillä ja radioitavilla tai videoitavilla konserteilla on tutkimuksen perusteella kysyntää.

Kantar TNS toteutti kyselytutkimuksen kesäkuun alussa. Tutkimukseen vastasi yhteensä tuhat suomalaista. Kohderyhmä valittiin siten, että se vastaa koko Suomen väestöä.

Fakta

Mediakulutuksen lisäksi Radio Dein teettämässä ja Kantar TNS Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suhtautumista hengellisyyteen. Vajaa 40 prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät hengelliset tai henkiset asiat kiinnosta heitä. Suomalaisten enemmistöä kyseiset asiat sen sijaan tuntuvat puhuttelevan – mutta se ei suinkaan aina merkitse sitä, että näitä ihmisiä nähtäisiin kirkoissa tai seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa.

Kantar TNS:n tarjoamat vastausvaihtoehdot ja vastausten prosenttijakaumat:

Uskon kristinuskon Jumalaan ja osallistun vähintään muutaman kerran vuodessa kirkossa tai jossain seurakunnassa järjestettäviin tilaisuuksiin 14 %

Uskon kristinuskon Jumalaan, mutta en osallistu juuri lainkaan kirkossa tai jossain seurakunnassa järjestettäviin tilaisuuksiin 21 %

Olen kiinnostunut kristinuskosta, mutta en ole varma uskonko Jumalaan 8 %

Olen kiinnostunut hengellisistä ja henkisistä asioita, mutta en erityisesti kristinuskosta 12 %

Minua eivät kiinnosta hengelliset tai henkiset asiat 38 %

En osaa sanoa 7 %

Teksti: Kai Kortelainen, kuva: Jani Laukkanen – kuvassa Radio Dein juontajat Mikael Juntunen, Anu Lehtipuu ja Ariel Neulaniemi