Piispa Tapio Luoma puhui Radio Deissä Piispan kyselytunnilla yhteyden ja ykseyden puolesta.

Radio Dein ja Kotimaa -lehden toteuttamassa lähetyksessä kysymyksiä olivat esittämässä Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen, Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, MTV:n uutistuottaja Jouni Sipilä ja Kirkko ja kaupunki -lehden uutispäällikkö Pauli Juusela.

Arkkipiispan vaalissa ehdolla oleva Espoon piispa Tapio Luoma haluaisi toimia kirkon yhtenäisyyden eteen myös mahdollisena arkkipiispana. Luoma haluaa olla rakentamassa kirkkoa, jonne mahtuu eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

– Minulle tärkeää on, että minne tahansa menemme kirkkona, menemme sinne yhdessä. Haluan työskennellä sen hyväksi, että kokemus yhteisellä asialla olemisesta vahvistuisi, ja että ne seikat, jotka kenties tällä hetkellä meitä kirkon väkeä vaivaavat ennen kaikkea liittyen keskinäiseen yhteyteen saisivat jonkinlaisen ratkaisun.

Tapio Luoman mukaan kirkossa on ollut kautta aikojen tärkeä kysymys se, miten löydämme tavan olla yhdessä erilaisina kristittyinä niin, että osaisimme kunnioittaa toisiamme. Luoma haastaa miettimään, mitä se edellyttää jokaiselta henkilökohtaisesti, että rinnalla on sisar tai veli, joka ei välttämättä ajattele asioista samalla tavalla. Piispa Luoman mukaan on normaalia olla eri mieltä asioista ja yhteyden etsimiseen tarvitaan keskustelua ja mahdollisuuksia rakentavaan vuoropuheluun.

Piispan kyselytunnilla nousi esille myös kysymys samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisestä. Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä tiedusteli Tapio Luomalta, vihkisikö hän samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, jos kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulisi lähitulevaisuudessa sallimaan sen.

– Jos kirkko sellaisen päätöksen tekee, niin varmaankin olisin itse valmis vihkimään, koska se on kirkon yhteinen päätös. Minä tunnustan, että asia ei ole minulle yksinkertainen tai helppo, lähtökohtaisesti pidän avioliittoa miehen ja naisen välisenä suhteena, mutta jos kirkko siihen aikanaan menee, ei se ole minulle niin iso asia ettenkö voisi kuvitella olevani itse vihkijänä.

Kirkon sisällä on erilaisia näkemyksiä asiasta eikä yhteistä linjaa ole vielä löydetty. Tapio Luoma uskoo kuitenkin kompromissin mahdollisuuteen. Luoman mukaan kompromissilla on toisinaan ikävä kaiku, mutta hän näkee kompromissin yhteyden näkökulmasta. Luoman mukaan kompromissi usein ymmärretään tavalla, jossa joutuu luopumaan jostain itselleen hyvin tärkeästä ja samalla asia vesittyy. Näin Luoma ei halua kuitenkaan ajatella. Piispa Luoma kertoo, että kompromissi-sanan juuri on latinassa ja se koostuu sanoista luvata yhdessä.

– Kompromissi siis tarkoittaa lähtökohtaisesti yhdessä lupaamista. Kun etsimme kompromissia, etsimme silloin keinoja luvata yhdessä jotain. Se yhdessä lupaaminen voi olla vaikka sitä, että tämä asia, josta nyt väännetään kättä ei ole sellainen asia, jonka pitäisi jakaa kirkkoa. Kirkon ykseys on aivan oleellinen asia kirkon uskon ymmärryksessä, ja täytyy miettiä sitä, minkälaiset ovat ne asiat, joista uhkaa tulla kirkon ykseyttä jakavia asioita. Avioliittokysymys ei minusta nyt vain ole sellainen.

Tapio Luoman mukaan usein ajatellaan, että voimme kokea yhtenäisyyttä ja ykseyttä vasta sitten kuin olemme samanmielisiä jostain asiasta. Arkkipiispaehdokas näkee asian päinvastoin.

– Yhteys ei ole yksimielisyyden seurausta vaan ajattelen, että Kristus yhdistää meitä kristittyinä. Kristus on kirkon pää ja Herra, ja meidän yhteytemme tae ei ole meidän samanmielisyytemme vaan meidän yhteytemme ylösnousseeseen Jeesukseen Kristukseen. Me uskomme ylösnousseeseen elävään Herraan ja se tarkoittaa silloin sitä, että hän jo ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumissa rukoilee sitä Isältään, että hänen omansa olisivat yhtä. On meidän vastuumme tämän päivän kristittyinä ja kirkon vastuunkantajina ottaa todesta Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous.