14.06.2010
Kuuntelijat toivat lisää selviytymistarinoita ja uskoontulokertomuksia

Kuuntelijat tyytyväisiä Radio Dein ohjelmatarjontaan
Radio Dei teki huhtikuussa ohjelmatutkimuksen, jossa tutkittiin ohjelmien sisältöön liittyviä kysymyksiä. Tutkimukseen otti osaa yli 1200 vastaajaa.

Selvä enemmistö vastaajista piti sopivana eri ohjelmatyyppien nykyistä määrää. Raamattuopetus on ohjelmatyypeistä edelleen suosituin, erityisesti halutaan Raamattua järjestelmällisesti läpi käyvää opetusta sekä Raamatun historiasta ja taustasta kertovia ohjelmia.  Sielunhoito-ohjelmissa on tärkeää sekä Raamatun että psykologisten näkökulmien huomiointi.

Yli 80 % vastaajista piti tarpeellisena, että Radio Deistä tulee myös uutisia (STT), lisäksi ajankohtaisia teemakeskusteluja pidettiin tarpeellisena.

Nuorten ohjelmille parhaana ajankohtana pidettiin nykyisinkin nuorten ohjelmia sisältävää keskiviikko-iltaa klo 18-23.

Jumalanpalvelukset ovat myös kuuntelijoiden suosiossa. Luterilaisen kirkon omaksi taustaryhmäkseen vastanneista peräti yli 80 % piti tarpeellisena Tuomamessun radiointia ja paikallisten jumalanpalveluksien radiointia noin 60 % vastaajista. Kaikista vastaajista vastaavat luvut olivat 60 % ja 51 %.

Ohjelmisto tarjontaan toivottiin erityisesti lisää selviytymistarinoita, uskoontulokertomuksia sekä parisuhdeasioita. Kiinnostus kahta edellistä kohtaan korostui hieman vapaista suunnista olevien vastaajien osalta.

Tarkemmin tuloksiin voit tutustua oheisesta pdf-liitteestä.
ohjelmakysely 2010 – lopputulokset.pdf