Suomen Lähetysseuran uusi toiminnanjohtaja Rolf Steffansson siunattiin tehtäväänsä Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä. Steffansonille kristittyjen ykseys on tärkeää ja hän korostaa, että lähetystyö on ollut historiassa merkittävä kristittyjen ykseyden rakentaja.

– Kirkko suuntautuu ulospäin ja kohtaa ihmisiä, jotka ovat sen ulkopuolella. Tämä on yhdistänyt kristittyjä vahvasti historian aikana. Lähetystyön näkökulmasta kristittyjen ykseys on myös sitä, että katsotaan, kuka on vielä kirkon ulkopuolella ja niin kauan kun ihmisiä on sanoman ulkopuolella, kristittyjen ykseys ei ole vielä täysin toteutunut.

Rolf Steffansson muistuttaa, että kristittyjen ykseys on myös Jumalan tahto. Hän nostaa esille Jeesuksen rukouksen, että hänen seuraajansa yhtä olisivat. Steffanssonin mukaan uskovien ykseys, keskinäinen rakkaus ja keskinäinen huolenpito on myös merkki ja todistus muille.

Rolf Steffansson on aloittanut Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtajana vuoden alussa. Lähetysseuran edellinen toiminnanjohtaja Seppo Rissanen jäi eläkkeelle viime syksynä. Steffansson ei ole uusi kasvo Suomen Lähetysseurassa, sillä hän on työskennellyt muun muassa Lähetysseuran ulkomaantyön johtajana vuodesta 2008 ja viimeiset kaksi vuotta myös varatoiminnanjohtajana. Hänellä on myös pitkä historia kirkon eri luottamustehtävissä kirkolliskokousedustajana ja kirkkovaltuustossa.

Lähetystyökään ei ole vierasta tonttia Steffanssonille, sillä hän on työskennellyt perheineen Suomen Lähetysseuran ulkomaantyössä 1994–2006 Tansaniassa, jossa hän toimi muun muassa aluepäällikkönä. Tansaniassa ollessaan hän innostui siitä, että seurakunta voi olla paljon enemmän. Perinteisen saarnatyön lisäksi armo innosti paikallisia ihmisiä ja seurakuntalaiset kehittivät alueen terveydenhoitoa sekä koulutusta. Steffansson oppi Tansaniassa, että sellaiset kirkot kasvavat, joissa ihminen todella kokee, että hänestä välitetään kokonaisena henkilönä.

Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson näkee Suomen Lähetysseuran tulevaisuuden valoisana. Steffanssonin mukaan Lähetysseuran liikkeelle paneva voima on edelleen sanoma Jumalan rakkaudesta. Uusi toiminnanjohtaja arvelee rauhan ja sovinnon nousevan myös hyvin vahvoiksi teemoiksi tulevaisuudessa. Isoimpina haasteina Steffansson näkee köyhien ja syrjäytyneiden tavoittamisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Kuva: Johanna Paasi)

 

Rolf Steffansson vieraili Herätyksen! vieraana 18.1. Kuuntele, mitä Rolf Steffansson puhuu kristittyjen ykseydestä. Toimittajana Marjaana Keränen ja Ariel Neulaniemi.

 

Teksti: Johanna Paasi, Marjaana Keränen