– Olisi hyvä, että tulevaisuudessa piispakunnassa olisi noin puolet miehiä ja puolet naisia, sanoo Heli Inkinen. Arkkipiispaehdokkaan mukaan kirkon tulisi ottaa käyttöön sukupuolikiintiöt.

Åbo Akademin yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan Organisaatio ja johtaminen -yksikössä työskentelevä teologian tohtori Heli Inkinen on ainoa nainen arkkipiispanvaalin viidestä ehdokkaasta.

– Tukiryhmässä on tällä hetkellä enemmistö naisia, mutta toivottavasti myös äänestäjissä on miehiä, summasi Inkinen tilanteen Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä keskiviikkona.

Ehdokkaan tukiryhmään kuuluva, Helsingin piispanvaalissa ehdolla ollut, professori Jaana Hallamaa lanseeraa Heli Inkistä ehdokkaana, ”joka tulee kirkon sisäpiirin ulkopuolelta”.

On Inkisellä silti parin vuosikymmenen linkki arkkipiispan ja Turun piispan lähipiiriin hänen työskenneltyään vuosina 1994–2015 Turun tuomiokapitulissa kasvatuksen hiippakuntasihteerinä. Lähipiiri oli kapitulissa miesvaltainen.

– Kirkon jäsenkunnasta yli puolet on naisia sekä myös kirkon työntekijäkunnasta yli puolet on naisia. Olisi hyvä, että jäsenmääräjakauma ja työntekijäjakauma näkyisi myös piispakunnassa, korosti Inkinen Radio Dein vaalitentissä.

– Väitän, että sukupuolella on aina merkitystä. En voi olla siitä myöskään hiljaa tässä [arkkipiispanvaalissa}. Näen, että meillä on naisina, miehinä ja myös muunsukupuolisina erilaisia kokemuksia ja ajatuksia elämästä. On hyvä saada nämä kaikenlaiset kokemukset pöydälle – ja käyttöön myöskin piispakunnassa.

Inkinen tunnustautuu feministiksi ja ajaa sukupuolikiintiöitä kirkkoon. Ne pitäisi olla hänen mukaansa vähintäänkin kaikissa merkittävissä kirkon viroissa, jotka tulisi hänen mukaansa täyttää niin, että vähintään 40 prosenttia viranhaltijoista olisi naisia, koska ”muuten asiat eivät muutu”.

– Olen jo kauan sitten saninut olevani feministi. Se vaikuttaa joskus olevan kirosana. Minä tarkoitan sillä tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Aika harva nykypäivän Suomessa asettuu vastustamaan tasoarvoa yleisesti ottaen naisten ja miesten välillä.

– On helpompaa samaistua samaa sukupuolta olevaan henkilöön ja ajatella, että hän pitää minun sukupuoleni asioita ja kokemuksia esillä enemmän kuin joku muu.

Teksti: Kai Kortelainen, kuva: Nani Annette

Heli Inkinen oli Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä keskiviikkona 10. tammikuuta Herätys!-aamulähetyksessä klo 9-10. Tentti on kuunneltavissa Radiot.fi-palvelussa sekä uusintana sunnuntaina 14.1. klo 20-21. Ehdokastentit kuullaan tammikuussa viikoittain samaan lähetysaikaan.

Kuuntele, kuinka Heli Inkinen vastasi Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä kysymykseen, millaisiin eroihin ehdokkaiden välillä kannattaa kiinnittää huomiota ja mikä merkitys on sillä, että kaikki piispat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ovat nykyään miehiä [toimittaja Kai Kortelainen]: