Arkkipiispanvaalissa ehdolla oleva Ville Auvinen pitää luterilaisen kirkon suhdetta valtioon liian läheisenä ja kirkolle haitallisena. – Kirkko ei ole itsenäinen tekemään omia päätöksiä, kritisoi Auvinen Radio Dein vaalitentissä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispanvaalissa mukana oleva Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähetysjohtaja ja Sanansaattaja-lehden päätoimittaja Ville Auvinen haluaisi höllentää kirkon ja valtion välisiä sidoksia silläkin uhalla, että kirkon jäsenmäärä laskisi kirkon suuntautuessa irti kansankirkko-ideologiasta.

Auvinen perusteli keskiviikkona Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä näkemystään sillä, että kirkko on hänen mukaansa luopumassa perinteisestä avioliittoteologiastaan valtion paineen alla. Auvinen vastustaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä.

Osa kirkon papeista on uuden avioliittolain voimaan astumisen jälkeen vihkinyt vastoin kirkolliskokouksen määrittämää linjaa ja piispainkokouksen ohjeistusta samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Seurauksena on ollut valituksia hiippakuntien tuomiokapituleihin. Kapitulit ovat antaneet tapauksista eritasaisoisia rangaistuksia moitteista varoituksiin.

Auvinen ennakoi tapausten poikivan valitusten kierteen, joihin etsitään ratkaisuja kirkon asemesta maallisista tuomioistuimista.

– Todennäköisesti tilanne jatkuu niin, että saaduista rangaistuksista valitetaan hallinto-oikeuteen. Sieltä tulee hallinto-oikeuden päätös, mutta uskoisin, että asiat viedään viime kädessä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, josta tulee viimeinen laillinen päätös.

Auvisen mukaan tilanne on johtanut siihen, että maallinen tuomioistuin päättää siitä, mikä on kirkossa oikein ja mikä väärin.

– Tässä tulee näkyviin se, että kirkon sidonnaisuus valtioon vaikuttaa siihen, että kirkko ei olekaan itsenäinen tekemään omia päätöksiä näinkin tärkeässä asiassa kuin avioliittokysymys.

Auvisen näkemys on, että kirkko ei halua ottaa oikeutta päätöksentekonsa suvereenisuuteen, vaikka valtio olisi sen valmis sille myöntämään.

– Kun tehtiin avioliittolaki, sen perusteissa sanottiin, että tämä ei sido kirkkoa. Kirkolla voi olla omat lisämääreensä siitä, ketä voidaan vihkiä. Meidän pitää pitää kiinni siitä, kun meille on se oikeus annettu.

Ville Auvinen oli ensimmäisenä ehdokkaana äänessä Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä keskiviikkona 3. tammikuuta Herätys!-aamulähetyksessä klo 9-10. Tentti on kuunneltavissa Radiot.fi-palvelussa sekä uusintana sunnuntaina 7.1. klo 20-21. Ehdokastentit kuullaan tammikuussa viikoittain samaan lähetysaikaan.

Kuuntele, miksi Ville Auvinen ei usko kompromissiin avioliittokysymyksessä ja mitä yhteistä ehdokas löytää George Orwellin totalitaarisen tarkkailuyhteiskunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta (toimittaja Kai Kortelainen):