Turun arkkihiippakunnan piispakandidaatit kohtaavat Viikon debatissa. Ensimmäisenä debattiparina olivat Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka ja Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala. Jälkimmäisessä kohtaavat Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja hiippakuntadekaani Mari Leppänen.

Piispa ja hajallaan oleva lauma?

Piispa edustaa kirkon yhtenäisyyttä.  Piispan tehtävänä onkin pitää hänelle uskottu lauma koossa ja vaalia kirkon ykseyttä. Miten tämä tehtävä toteutuu, kun kirkkoa haastaa sekä teologiset erimielisyydet homoparien vihkimiseen että maallistuminen? Minkälaisia visioita Arikka ja Huhtala valottaisivat kirkon tulevaisuudelle, mikäli heistä tulisi Turun arkkihiippakunnan seuraava piispa? Onko usko Jeesukseen prosenttilukuja tärkeämpää ja miten he menettelisivät, mikäli pappi julistaa kaikkien pääsevän taivaaseen heidän alaisuudessaan? Toimittajana Ariel Neulaniemi.

Kuuntele:

 

Arkkihiippakunnalla on kaksi piispaa: Suomen arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala, joka jää eläkkeelle 31.1. 2021. Seuraavana päivänä vihitään hänen jatkajansa. Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.