Kroatiassa on vain 3500 evankelisluterilaista ja kymmenen varsinaista seurakuntaa. Sodan jälkeisistä traumoista edelleen kärsivä maa on luonut omaa identiteettiään, mikä on luonut oman leimansa myös hengelliselle työlle. Turismista elävä Kroatia on hiljalleen heräilemässä, samoin seurakunta-elämä. Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) lähetti-pastorina toimiva Elina Braz De Almeida on parhaillaan Suomessa kotimaan jaksolla. Kotipaikallaan Tuusulassa jaksoa viettänyt pappi sanoo, että hän on joutunut miettimään uudella tavalla tehtävää työtä. Mediatyö oli ratkaisevasa asemassa koronan aikana maassa, jossa kristillistä aiheista puhuminen on katolisesta kulttuurista johtuen melko luontevaa yleensäkin. Tässä asiassa ulkomaalaisuudesta on hyötyä, sanoo Elina Braz De Almeida, joka käväisi kertomassa kuulumisia Herätys! -aamulähetyksessä. Kuuntele tallenne [Radio Dei 30.9.2021]: