Radio Dein ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytunti suorittaa journalistisen piispan tarkastuksen kerran kuukaudessa. Tällä kertaa vastausvuorossa on Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo

Journalisteina ovat Kaleva-lehden päätoimittaja Sanna Keskinen, Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä sekä freelance-toimittaja Salla Ranta. Kysymyksiä esittää myös Radio Dein toimittaja Ariel Neulaniemi, joka toimii kyselytunnin moderoijana.

Kyselytunnin aluksi Keskitalo pohti sekä kirkon että omaa rooliaan korona pandemian aikana. Hänen mukaan kirkon viesti on ollut viimeisen vuoden aikana se, että ”Jumala ei ole meitä hylännyt ja me saamme turvautua Häneen”. Kristillisen kirkon viesti on ennen kaikkea toivon viesti Keskitalon mukaan. Henkilökohtaisella tasolla Keskitalo kokee kuluneen vuoden olleen hänelle raskas ennen kaikkea kasvokkaisen tapaamisen vähennyttyä selvästi. Millä tavalla Keskitalo kokee sitten koronan vaikuttaneen kirkosta eroamisen vähenemiseen omassa hiippakunnassaan? Entä miten hän näkee toisaalta sen, että kirkosta kuitenkin on pitkällä aikajänteellä eronnut merkittävästi enemmän nuoria naisia, vaikka heitä juuri on tuntunut kiinnostaneen henkiset ja hengellisetkin asiat? Tämän lisäksi Keskitalo palasi kahden hiippakuntansa pastorin vetoomukseen olla pitämättä häntä omana piispanaan ja vanhoillislestadiolaisten pitämiin ongelmiin suhteessa kirkkoon ja toisaalta kirkon ongelmallisena pitämään vanhoillislestadiolaisten niin sanottuun ”seurakuntaoppiin”. Myös maatalouden ja eläinten tehotuotannon teemat nousivat Kyselytunnin aiheeksi.

Kuuntele Piispan kyselytunnin tallenne [Radio Dei 14.4.2021]: