Kannabis – lailliseksi vai ei? Vihreät ajaa ensimmäisenä eduskuntapuolueena kannabiksen laillistamista. Jo tätä ennen eduskunta on ottanut käsittelyynsä kansalaisaloitteen, jossa kannabis toivottiin dekriminalisoitavaksi. Tämä ehdotus oli lakivaliokunnassa helmikuussa 2021 ja se on edelleen vireillä.

  • Dekriminalisointi tarkoittaa kannabiksen yhteydessä sitä, että sekä käyttö että hallussapito sallittaisiin mutta tekojen rangaistavuus poistettaisiin.
  • Kannabiksen depenalisaatio on vähemmän ehdotettu vaihtoehto, jossa käyttöä pidettäisiin edelleen rikoksena ja laittomana, mutta rikosoikeudellisia rangaistuksia ei käytettäisi. Siitä tulisi kuitenkin rekisterimerkintä poliisiasiain tietojärjestelmään.
  • Vihreiden ehdottamana Radikaaleimpana toimenpiteenä pidetään laillistamista, mikä tarkoittaisi huumeiden käytön vapauttamista.

Vihreiden puoluekokous hyväksyi 12.9.2021 kannabista koskevan aloitteen, jossa ”kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan”. Aloite hyväksyttiin äänin 183–181. Tyhjiä ääniä oli 7 ääntä. Miksi pelkkä dekriminalisointi eli rangaistavuuden poistaminen ei riitä? Mitä vaikutuksia ehdotuksen läpimenolla olisi Suomessa?

Vihreiden ehdotuksessa taustalla vaikuttanut Helsingin Vihreät varapuheenjohtaja Coel Thomas ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kannabisasiantuntija Kim Kannussaari etsivät ratkaisuja parempaan päihdepolitiikkaan, jossa pyritään huomioimaan kannabikseen liittyvä rikollisuus, haitat sekä mahdolliset hyödyt. Toimittajana Ariel Neulaniemi.


Kuuntele keskustelu [Radio Dei 15.9.2021]