Puolustusministeriö asetti syksyllä 2020 työryhmän selvittämään asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain muutostarpeita sekä valmistelemaan ehdotusta tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittänyt parlamentaarinen komitea jätti viime perjantaina mietintönsä, jossa ehdotetaan nyt myös naisille pakollisia kutsuntoja. Esityksen mukaan koko kutsuntaikäisen ikäluokan keräämisellä kokoon voitaisiin esitellä nuorille laajemmin maanpuolustusta ja kertoa maanpuolustusvelvollisuudesta sekä estää syrjäytymistä.

”Militarisoinnin musta perjantai” vai oikea askel?

“Asevelvollisuuskomitea on julistanut maahan militarisoinnin mustan perjantain”, todetaan aseistakieltäyjäliiton nettisivuilla. Liiton mukaan ”siviilipalveluksen entistä vahvempi kytkeminen sotilaallisen maanpuolustuksen yhteyteen kokonaisturvallisuusajattelun kautta voi jopa vaarantaa sen soveltuvuuden vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille tarkoitettuna palvelusmuotona.” Miten kutsunnat sitten pitäisi järjestää? Entä mikä olisi toimiva ratkaisu kutsuntoja seuraavaa asepalvelusta tai siviilipalvelusta kohtaan? Viikon debatissa vieraana ovat Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja Lassi Raivonen ja Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen. Toimittajana Ariel Neulaniemi.


Kuuntele [Radio Dei 1.12.2021]