Tulevaisuuden Portti on Kotkassa ja Kouvolassa toimiva kristillinen hoitokoti, jonka asiakkaita ovat erityisesti itsenäistymisen kynnyksellä olevat nuoret aikuiset. Tämän lisäksi erilaisia terapiapalveluita (mm. intervallijaksoja ja traumahoitoa) on tarjolla kaiken ikäisille. Minkälaista psykiatrista kuntoutusta, tehostettua palveluasumista, tuettua asumista, terapiapalveluita sekä ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta Tulevaisuuden portti tarjoaa? Miten kohdennettu tuki toimii käytännössä? Toimittajana Marja Salminen.

Osa 1:  Joukko nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita ammattilaisia lyöttäytyi yhteen 13 vuotta sitten, ja he perustivat erityisesti traumatisoituneille nuorille tarkoitetun Tulevaisuden Portti- kuntoutuskodin. Mitä kuntoutuskodissa tapahtuu? Vastaavan johtajan Terhi Lehtisen tapasi toimittaja Marja Salminen.

Osa 2: Psykiatrisen auttamisen alalla saattaa törmätä myös arveluttavaan toimintaan. Millä tavalla toimintaa sitten valvotaan ja mitä kriteereitä tulee ylittää? Tulevaisuuden Portti – kuntoutustyö ja -koti on ammatillista ja yhteiskunnan valvomaa toimintaa Kotkassa ja Kouvolassa. Vastaavaa johtajaa Terhi Lehtistä haastattelee Marja Salminen.

Osa 3: Nuorten mielenterveysongelmat ovat viime vuosien aikana hälyyttävästi lisääntyneet, ja moni vanhempi on huolissaan, kuinka näitä nuoria voisi auttaa. Yksityinen kristillinen hoitokoti Tulevaisuuden Portti haluaa auttaa ja rohkaista näitä nuoria löytämään voimavaransa, ja paikkansa maailmassa. Vastaavan johtajan Terhi Lehtisen tapasi Marja Salminen.

Osa 4: Voiko psyykkisesti sairastunut tai hyvin traumatisoitunut nuori löytää vielä elämäniloa, uskon itseensä ja Jumalaankin, sekä voimavaroja tarttua ihan arkisiin asioihin? Tulevaisuuden Portti -kristillisessä hoitokodissa näitä muutoksia on saatu todistaa. Hoitokodin vastaavaa johtajaa Terhi Lehtistä haastattelee Marja Salminen.

Osa 5: Tulevaisuuden Portti on Kotkassa ja Kouvolassa toimiva yksityinen kristillinen hoitokoti, ja siellä autetaan erityisesti vakavista mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria. Onko työ tuottanut tuloksia? Vastaavaa johtajaa Terhi Lehtistä haastattelee Marja Salminen.