17.04.2013
Seurakuntakysely – ev.lut. uskotunnustus.pdf
Radio Dei ja Kirkon tutkimuskeskus tekivät helmikuussa 2013 ev.lut. kirkon työntekijöille kyselyn, jossa selvitettiin heidän suhtautumistaan Uskontunnustukseen. Tulokset löydät oheisesta pdf-liitteestä.