– Seuraan kirkon elämää aktiivisesti sekä toimittajana että muuten –  olen kirkon ruotija siinä missä politiikan toimittaja on politiikan ruotija. Tästä lähtökohdasta käyn Radio Deissä läpi piispaehdokkaat, sanoo toimittaja Kari Pyrhönen.

Radio Deissä kuullaan keskiviikkoaamusta 3. toukouuta alkaen Helsingin piispaehdokkaiden vaalitenttejä, jotka kanava toteuttaa vajaan tunnin pituisina syvähaastatteluina. Toimittajana lähetyksissä on MTV:n toimittaja Kari Pyrhönen.

Henkilöhaastattelujen kautta Pyrhönen haluaa nostaa esiin paitsi ehdokkaiden linjauksia ajankohtaisiin kirkollisiin kysymyksiin, myös kandidaattien persoonaa – kasvamista ihmisinä, uskovina sekä heidän uravalintojensa ja uskonkäsitystensä taustoja.

– Ehdokkaat ovat haastattelijan kannalta hyviä, kun he ovat hyvin erilaisia, Kari Pyrhönen toteaa.

Helsingin piispanvaaliin on asetettu kolme ehdokasta. Teemu Laajasalo työskentelee Kallion seurakunnan kirkkoherrana ja toimii virkansa ohella myös Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Jaana Hallamaa on tutkija, työpaikkanaan Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, jossa Hallamaa tekee töitä sosiaalietikan professorina. Kaisamari Hintikka on työskennellyt vuodesta 2011 lähtien Genevessä, viimeksi kuluneet viisi vuotta Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä.

Ehdokkaiden tausta heijastuu ehdokashaastattelujen teemoihin ja kysymysvalintoihin.

– Kaisamari Hintikka työskentelee Luterilaisessa maailmanliitossa, mikä nostaa esiin kysymyksen, mitä kirkon ykseys voi olla globaalisti ajatellen ja mitä maailmalta voitaisiin tuoda suomalaiseen kirkkoon. Kysymys ykseydestä on vaikea, koska tiedetään, etteivät piispatkaan kovin saman mielisiä kaikista asioista ole, antaa Pyrhönen esimerkin.

Radio Dein piispanvaalitenteissä yhdeksi teemaksi kanava nostaa sen, kuinka kirkossa voitaisiin käydä eri osapuolia arvostavaa keskustelua, vaikka näkemykset kristillisyydestä olisivat hyvinkin erilaisia.

– Valtakunnanmediassa tilanne on heijastunut siten, että on ollut jatkuvasti repivää puhetta liberaaleista ja konservatiiveista sekä näkemysten vastakkainasettelusta, MTV Uutisissa kirkollisia asioita seuraava Kari Pyrhönen kuvaa.

Toimittajan mukaan piispaehdokkaiden voimakkaasti toisistaan poikkeava tausta nostaa Radio Dein haastatteluissa luontevasti esiin muitakin kirkon tulevaisuuden kannalta ratkaisevia kysymyksiä.

– Teemu Laajasalo on ollut julkkispappi, joka nostaa puheenaiheeksi sen, miten kirkko pärjää nykyajassa – mikä on kirkon tehtävä, miten kirkko näkyy mediassa ja kuinka kirkko selviää aikamme mediapelissä, jotta kirkko ei väärällä tavalla käperry sisäänpäin.

Suomen evankelisluterilainen kirkko on myös opillinen uskonyhteisö. Mitä se tänä päivänä tarkoittaa ja kuinka kirkon tulisi terveellä tavalla pitää kiinni opistaan sulkematta jäseniään sanomansa tavoittamattomiin?

Toimittaja Kari Pyrhönen sanoo miettineensä kysymystä paljon.

– Kirkon opista on hyvä puhua. Yksi kirkolle tärkeä kysymys on se, että kun kirkko haluaa olla tukemassa ihmisiä ja olla heidän arjessaan, miten paljon kirkko siinä yhtälössä tuijottaa oppiin ja miten se pitää kiinni opeistaan ja on samaan aikaan mukana ihmisten arjessa.  Ovatko oppi ja ihmisyys ristiriidassa – ja elleivät – niin miten se oppi sitten toteutuu arjessa? Ehdokkaista Jaana Hallamaa on tutkija, jolla on omat vastauksensa kysymyksiin, avaa Pyrhönen Radio Dein tulevien vaalilähetysten teemoja.

”On parempi, että kirkko joutuu välillä grilliin kuin että olisi hiljaa.”

Radio Dein Piispanvaalitentit lähetään keskiviikkoaamuisin yhdeksästä kymmeneen 3.5, 10.5. ja 24.5. Haastatteluista kuullaan uusintalähetyksen keskiviikkoisin kello 13 ja sunnuntai-iltaisin kello 20. Helsingin piispanvaalin ehdokasasettelu päättyy 15. toukouuta. Vaalin ensimmäinen kierros käydään elokuun puolivälissä. Jos vaaliin asetetaan lisää ehdokkaita vaalitenttejä jatketaan kesäkuun puolelle.

Piispanvaalitenteissä otetaan luova tauko 17. toukokuuta, jolloin Radio Dein ja Kotimaa-lehden yhteistyössä toteuttamaan Piispan kyselytunti -lähetykseen saapuu toimittajien kysymyksiin vastaamaan Porvoon piispa Björn Vikström. 31. toukokuuta vastaajan paikalla on Oulun piispa Samuel Salmi.

Vuoden aikana suorissa Piispan kyselytunti -lähetyksissä vierailevat vuorollaan kaikki virassa olevat evankelisluterilaisen kirkon piispat. Kesätauon jälkeen sarja jatkuu syyskuussa arkkipiispa Kari Mäkisen vierailulla.

– Minusta on parempi, että kirkko joutuu välillä grilliin ja selittämään tehtäviään kuin että kirkko olisi hiljaa, kertoo toimittaja Kari Pyrhönen näkemyksensä piispatenteistä ja perustelee näkemyksensä:

– Kyllä tänä päivänä kirkon työtä ja kirkon tekemisiä arvostetaan, vaikka samaan aikaan käydäänkin tiukkaa keskustelua esimerkiksi tasa-arvoisesta avioliittolaita ja siitä, miten sitä tulisi kirkossa soveltaa. Vaikka tällaisia kiivaita keskusteluja käydään, kirkon työtä arvostetaan enemmän kuin kirkon työntekijät ymmärtävät, Pyrhönen vakuuttaa ja sanoo keskustelun ja avoimuuden mediaa kohtaan olevan tie arvostuksen ansaitsemiselle.

Teksti: Kai Kortelainen

Piispat ja piispaehdokkaat Radio Deissä toukokuussa. Kaisamari Hintikka 3.5., Teemu Laajasalo 10.5., Björn Vikström 17.5., Jaana Hallamaa 24.5. ja Samuel Salmi 31.5. Lähetykset keskiviikkoaamuisin kello 9. Uusinta kelo 13 ja sunnuntaisin klo 20. Kuunneltavissa Radio Dein Radiot.fi-arkistossa.