Radio Dein kuuluvuuteen vaikuttaa pääasiassa kuuluvuusalueen taajuuden voimakkuus (teho), lähellä olevat muut radiotaajuudet (voivat häiritä),  maasto (esim. rakennukset, harjut) sekä vastaanottavan radion antenni. Oikein viritetyllä (säädetyllä) antennilla voi huomattavasti parantaa Radio Dein kuuluvuutta.

1. Jos Radio Dei ei kuulu paikkakuntasi kaapeliverkossa, niin tarkista kuuluuko Radio Dein paremmin matkaradiolla vai taloyhtiön antenniverkkoon kytketyllä (valkoisella koaksaalikaapelilla) pöytävastaanottimella (kotistereoilla). Tilanne vaihtelee tapauskohtaisesti.

2. Kytke Mono-kytkinpäälle, mikäli radiossasi on sellainen. Monovastaanotto parantaa kuuluvuutta ja vähentää kohinaa kuuluvuusalueen reuna-alueilla.

3. Suuntaa antenni pystyasentoon. Vaaka-asentoon asennettu antenni heikentää Radio Dein kuuluvuutta. Useimmat muutkin radioasemat lähetettävät ns. pystypolarisoitua (antenni pystyasennossa) lähetystä.

4. Kuuluvuutta parantaaksesi voit  kytkeä tavallisen antennivahvistimen radioosi. Antennivahvistimeksi käy samantapainen vahvistin  kuin matkatelevisioonkin. Tarkista kauppiaaltasi että laite soveltuu myös ULA-taajuuksien vahvistamiseen.

5. Radiokauppiaat myyvät myös ns. aktiiviantenneja. Niillä tarkoitetaan vastaanottoantennia, jossa on tarvittava lisävahvistin jos itsessään jo valmiiksi kytkettynä. Pyri tekemään ostos avokaupalla (palautusoikeudella), jolloin voit palauttaa antennin, mikäli se ei paranna Radio Dein kuuluvuutta.

6. Voit myös rakentaa oman antennin. Kuori vapaana oleva koaksiaalikaapelin eriste 1 metrin matkalta. Työnnä kupariristikkoverkko kasaan (jos sellainen on) sen verran, että verkon halkaisija laajenee. Näin voit työntää laajentuneen kupariristiverkon paljastuneelta osaltaan kokonaisuudessaan kaapelin ulkokuoren päälle (taaksepäin).  Tarkoituksena on saada koko paljastunut kupariverkko metrin matkalle kuorintakohdasta taaksepäin. Voit kiinnittää vapaaksi jääneen kupariverkon päät vaikka eristysteipillä kaapelin ulkokuoreen (ei vaikuta antennin toimivuuteen). Kuori sisempää eristettä noin 10 cm matkalta, taivuta varovasti taipunut kuparilanka koukuksi, josta voit ripustaa sen pystysuoraan (ja kokeilla mihin kohtaan ripustettuna kuuluvuus on paras).

7. Radiot ovat erilaisia, mikäli yllä mainitut toimenpiteet eivät auta, niin voit kokeilla Radio Dein kuuluvuutta eri radioilla.

8. Autoradiossa Radio Dei kuuluu yleensä paremmin. Jos et saa taajuutta kuuluviin automaattisella taajuuden etsimellä, niin selvitä lähin Radio Dein taajuus ja viritä autoradio sille taajuudelle manuaalisesti.

9. Jos et saa kuulumaan Radio Deitä radiostasi, niin voit kuunnella Radio Deitä internetin välityksellä. Linkki nettikuunteluun löytyy osoitteista radiodei.fi ja radiot.fi.

10. Jos tunnet paikkakuntasi radioamatööriharrastajia, niin voit kysyä heiltä lisäneuvoja.

Huom!
Radio Dei ei takaa yllämainittujen toimenpiteiden parantavan Radio Dein kuuluvuutta eikä ota vastuuta toimenpiteiden mahdollisesti synnyttämistä vahingoista. Mikäli Radio Dein lähetyssignaali ei ulotu ollenkaan alueellesi, niin sen kuuluvuutta ei voi parantaa.