Korona ei kohtele kristillisiä yhteisöjä tasapuolisesti. Jumalanpalvelusten ja hengellisten tapahtumien osallistujamäärien palautuminen koronaa edeltäneelle tasolle on onnistunut monilta. Toiset ovat menettäneet valtaosan kävijöistään.

Radio Dei teki kesäkuun alussa kyselyn eri kristillisille toimijoille koronan vaikutuksesta niiden yleisötapahtumiin. Kaikilla kyselyyn vastanneilla tahoilla ei ole kattavia tilastoja tapahtumien osallistujamääristä. Vastaukset perustuvatkin osin kyselyyn osallistuneiden arvioon.

Suurimmalla osalla tilaisuuksien osallistujamäärät ovat palautuneet lähelle niin sanottua normaalia. Se tarkoittaa vähintään 80–90 prosentin tasoa koronaa edeltävään aikaan verrattuna.

Joillakin toimijoista osallistujamäärät ovat vastaajien arvion mukaan silti vielä alle puolet siitä, mikä tilanne oli ennen koronapandemian puhkeamista

Nettistriimausten suosio heittelee

Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä (88 %) kertoi seurakuntansa tai organisaationsa toteuttaneen korona-aikana tapahtumien nettistriimauksia.

Videostriimien katsojamääräkehitys on ollut osalle toimijoista suotuisa, toisilla käyrät ovat kääntyneet laskuun. Hieman useampi kuin joka neljäs kertoi katsojamäärien kasvaneen tänä vuonna verrattuna viime vuoden striimauksiin. Neljännes vastaajista kertoi katsojamäärien tänä vuonna pysyneen vuodentakaiseen verrattuna ennallaan.

Runsas kolmannes vastaajista totesi striimien yleisömäärien laskeneen kuluvana vuonna, kun vertailukohdaksi otetaan vuodentakaisten striimien katsojamäärät. Loput eivät osanneet arvioida kehitystä.

Kolmasosan taloutta korona rassasi – osa kartutti tilejään

Koronan vaikutus kristillisten toimijoiden talouteen vaihtelee vastausten perusteella suuresti eri seurakuntien ja toimijoiden kesken.

Vajaa 20 prosenttia koki yhteisönsä taloustilanteen kohentuneen koronan aikana. Noin puolella tilalle on säilynyt ennallaan ja lähes kolmannes vastasi tilanteen huonontuneen.

”Joillakin toimijoista osallistujamäärät ovat vastaajien arvion mukaan vielä alle puolet siitä, mikä tilanne oli ennen koronaa.”

Vastaajat edustivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntia, luterilaisia herätysliikkeitä, vapaakristillisiä seurakuntia sekä muita kristillisiä yhteisöjä.

Kyselyyn vastasivat luterilaisten seurakuntien kirkkoherrat sekä jumalanpalveluksien ja seurakuntien tilaisuuksien vastuuhenkilöt. Vastauksia sähköpostitse toteutettuun kyselyyn saatiin noin kahdeksaltakymmeneltä alan työntekijältä.

Teksti: Kai Kortelainen, kuva: Sanna Krook

graaffi jossa jutussa kerrotut prosentit