Piispainkokous tiedotti alkuviikosta haluavansa Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä (Sley) selonteon Keniassa tapahtuneesta pappisvihkimyksestä. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi avasi selvityspyyntöä Piispan kyselytunnilla Radio Deissä.

Lähetysjärjestö Sleyn työntekijä vihittiin viime vuonna papiksi yhteistyökirkossa Keniassa, sillä Suomessa naispappeuden vastustajien on vaikea saada pappisvihkimystä. Sley on solminut Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa lähetystyön perussopimuksen, jossa todetaan muun muassa, että merkittävistä avauksista tulee tiedottaa kirkon lähetystyön toimikunnalle ja kirkon ulkoasiain neuvostolle. Kirkon lähetystyön johtaja Risto Jukko totesi Mtv:lle, että tiedotusvelvollisuutta on laiminlyöty.

Piispainkokous pyytää Sleytä korjaamaan lähetystyön perussopimuksen vastaisen toiminta neljän kuukauden kuluessa ja raportoimaan korjauksista piispainkokoukselle. Samuel Salmi tähdensi, että kysymys on siitä, millä perusteella vihkimykseen on päädytty.

– Olisi hyvä tietää se polku, joka kulki tähän kyseiseen toimitukseen asti.

Salmi myös muistutti, että toisessa luterilaisessa kirkossa annettu pappisvihkimys ei takaa pappisoikeuksia Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.

– Siinä suhteessa tätä sanaa korjata voidaan myöskin soveltaa tähän yhteyteen, hän totesi.

Juridisia ja käytännöllisiä kysymyksiä on selvitettävä, ennen kuin asian voidaan todeta olevan kunnossa.

Ei kantaa seuraamuksista etukäteen

Myös Luterilainen maailmanliitto (LML) on puuttunut asiaan ja esittänyt huolen kyseisestä vihkimyksestä arkkipiispa Kari Mäkiselle. LML:n pääsihteeri Martin Junge näkee, että Sleyn toiminta voi lisätä jännitteitä liiton jäsenkirkkojen kesken. Salmi piti ensiarvoisen tärkeänä, että tällaisia päätöksiä tehdessä pidetään mielessä korrektius ja kunnioitus omaa kirkkoa kohtaan.

Mahdollisiin seuraamuksiin Salmi ei ottanut kantaa.

– Se on tutkittava siinä hiippakunnassa, jonka alueella tämä henkilö on. Etukäteen on hankalaa lähteä sanomaan, minkälaisia toimenpiteitä tullaan tekemään tai soveltamaan.

Perussopimuksessa on määritelty, että se voidaan irtisanoa, jos lähetysjärjestön kuulemisen jälkeen todetaan, ettei korjausta ole tehty. Tällöin irtisanomista esitetään kirkkohallituksen täysistunnolle.

Kuuntele Piispan kyselytunti 31.5. – vastaamassa Samuel Salmi, toimittajina Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen, Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä, MTV Uutisten toimittaja Kari Pyrhönen ja Rauhan Tervehdyksen päätoimittaja Rebekka Naatus:

Osa 1:

Osa 2:

Ovatko herätysliikkeet kapinaliikkeitä? Näin vastasi Samuel Salmi Piispan kyselytunnilla:

 

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi oli haastateltavana Radio Dein Piispan kyselytunnilla keskiviikkona 31.5. Seuraava Piispan kyselytunti kuullaan syksyllä, jolloin vieraaksi saapuu arkkipiispa Kari Mäkinen.