Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, Oulun piispaehdokas, Jukka Keskitalon mukaan kirkkoon ja seurakuntiin pitäisi saada ”samassa veneessä olemisen tuntu” – myös taloudellisten resurssien jakamisessa.

– Pitäisi tehdä kirkon yhteiskuntasopimus, Oulun piispanvaalissa ehdolla oleva Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sanoo.

Kirkon yhteiskuntasopimuksella Keskitalo tarkoittaa ennen kaikkea taloudellisten resurssien tasaisempaa jakoa köyhien ja rikkaiden seurakuntien ja hiippakuntien välillä. Ajatus ei ole aivan uusi, mutta Keskitalon mukaan ideaa on viety aikaisemmin väärin askelmerkein eteenpäin, muun muassa syyllistämällä taloudellisesti vauraampia pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymiä.

Rohkenen sanoa, että sitä on vähän väärin yritetty. On moitiskeltu niitä, joilla on enemmän, että miksi ette anna. Espoolaisille on sanottu, että olette tyhmiä, kun ette auta köyhempiä. Kirkon yhteiskuntasopimuksessa pitäisi saada samassa veneessä olemisen tuntu. Siten, että Espoossa, Helsingissä ja Turussa tajutaan, että olemme samassa asiassa, Jukka Keskitalo muotoili ideaansa Radio Dein ja Oulun seurakuntien Rauhan Tervehdys -lehden piispanvaalitentissä keskiviikkona.

Keskitalon mukaan kirkon tulisi uudistaa koko toimintakulttuurinsa. Muuten muutokset eivät ole mahdollisia sen paremmin heikentyvän talouden kuin kirkon jäsenmäärän laskun kääntämiseksi parempaan suuntaan.

Kymmenen vuoden sisällä Oulun hiippakunnan alueella monien seurakuntien talous tulee kriisiytymään.”

– Kirkon toimintakulttuuria pitäisi tuulettaa. Olemme hirveän huonoja lopettamaan mitään toimintaa. Aloitetaan kyllä uusia, mutta mitään ei uskalleta lopettaa, koska aina löytyy kolme ihmistä, joille se joku piiri tai toiminta on elämän keskipiste. Haluaisin rohkaista seurakuntia, nyt kun meidän resurssitkin todennäköisesti vähän vähenevät , että lähdetään uudistamaan toimintakulttuuria ja kokeilemaan uusia asioita. Erehtymistä ei saa pelätä.

Keskitalo ei kaihtanut radion vaalitentissä suoraa puhetta.

– Kymmenen vuoden sisällä Oulun hiippakunnan alueella monien seurakuntien talous tulee kriisiytymään. Meidän tulee saada yhteiseen avustuspottiin enemmän rahaa. [Tulee luoda] systeemi, joka tunnistaa vaikeimmat alueet, joissa edes seurakuntayhtymien perustaminen ei auta, koska kaikki lähiseurakunnat ovat yhtä köyhiä. Lähtisin puhumaan yhdessä veneessä olemisen tunteen synnyttämiseksi.

– Kirkon pitää olla turvallinen työnantaja ja harjoittaa turvallista henkilöstöpolitiikkaa, mutta en puhuisi totta, jos sanoisin, että mitään muutoksia ei tule. Mutta toivoisin, että ne tapahtuisivat luonnollista tietä, että kirkko ei joutuisi irtosanomaan.

Talouden vaatiessa tulevina säästötoimenpiteitä Jukka Keskitalo suuntaisi katseensa kirkon ja seurakuntien kiinteistöjen myyntiin ja sulkemisiin ennen henkilöstövähennyksiä. Jos ja kun kirkon työntekijämäärää on supistettava, Keskitalo ottaisi ensisijaiseksi keinoksi ”luontaisen poistuman”. Eläkkeelle siirtyvien tai irtisanoutuvien tilalle ei välttämättä palkattaisi uutta henkilöstöä vaan virkoja pyrittäisiin hallitusti lakkauttamaan ja työtehtäviä jakamaan uudelleen.

– En kannata {seurakuntien] pakkoliitoksia, mutta joissakin tilanteissa seurakuntayhtymän perustaminen  on sellainen toiminnallinen keino, jolla seurakunnan toiminnallinen itsenäisyys saadaan turvattua.

Lue Rauhan Tervehdyksen juttu vaalitentistä: ”Keskitalo haluaa olla ykseyden rakentaja”.

Vaalitentin voi kuunnella podcastina tai katsoa videotallenteena osoitteessa www.rauhantervendys.fi.

Rauhantervehdys ja Radio Dei tenttaavat kaikki Oulun piispanvaalin ehdokkaat. Keskiviikkona 23.5. on vuorossa Niilo Pesonen. Tentti kuullaan aamuyhdeksältä.