29.5.2010
Enemmistölle papeista piispan sukupuolella ei ole merkitystä

KOOSTEEN  KAIKISTA KEVÄÄN KYSELYJEN TULOKSISTA LÖYDÄT OHEISESTA pdf-TIEDOSTOSTA
KEVÄÄN AJANKOHTAISET KIRKOLLISET KYSYMYKSET-tulokset.pdf
alt-teksti

 

Yli kolmasosa Suomen seurakunnissa työskentelevistä papeista katsoo, että sukupuolella ei ole merkitystä piispan valinnassa. Radio Dein kyselyssä kolmasosa papeista piti naispiispan valintaa kirkon kannalta tarpeellisena ja joka neljäs katsoo ettei naisen valinta piispaksi ole tarpeen.

Naispapit suhtautuvat naisen valintaan piispaksi miehiä myönteisemmin. Naispapeista 61 prosenttia asettui tukemaan naispiispan valintaa, miehistä 25 prosenttia piti sitä tarpeellisena. Torjuvalla kannalla oli 32 prosenttia miespapeista, naisista vain neljä prosenttia.

Radio Dein kysely suoritettiin 24.2.-2.3.2010 välisenä aikana, jolloin Helsingin piispanvaalin ehdokasasettelu ei vielä ollut selvillä.

Sähköpostikysely lähetettiin 2073 seurakuntapapille ympäri Suomea ja siihen vastasi 577 pappia.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Radio Dei
Lauri Nurminen
tutkimuspäällikkö
etunimi.sukunimi@radiodei.fi
040-731 9321