15.04.2011
Kaksi kolmasosaa kansanedustajaehdokkaista haluaa säilyttää kirkolla oikeuden yhteisöveron tuottoihin. Puoluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Valtaosa Vihreiden ja Vasemmistoliiton ehdokkaista katsoo, ettei kirkon tule saada osuutta yhteisöverosta.

Kansanedustajaehdokkaiden niukka enemmistö (52%) säilyttäisi kirkon yhteisövero-osuuden nykyisellään. Kirkko saa 1,75 prosenttia yhteisöveron tuotosta korvaukseksi sen toimittamista yhteiskunnallisista palveluista.

Joka kymmenes kansanedustajaehdokas olisi valmis korottamaan kirkon osuutta veron tuotosta. Neljä prosenttia ehdokkaista säilyttäisi kirkon oikeuden veroon, mutta laskisi sen samaa osuutta. 30 prosenttia ehdokkaista katsoo, että kirkon oikeudesta yhteisöveroon tulisi luopua kokonaan.

Asia käy ilmi Radio Dein ja Seurakuntalainen.fi -verkkolehden maaliskuussa tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa kaikilta kansanedustajaehdokkailta kysyttiin: ”Tulisiko ev.lut. kirkon oikeus yhteisöveroon säilyttää?”

Kielteisimmin kirkon verotusoikeuteen suhtautuvat Vasemmistoliiton ja Vihreiden ehdokkaat. 56 prosenttia Vasemmistoliiton ehdokkaista ilmoittaa olevansa valmis joko poistamaan kirkon oikeuden yhteisöveroon kokonaan tai ainakin vähentämään sen määrää. Vihreistä saman näkemyksen jakaa 53 prosenttia ehdokkaista.

Vankimmin kirkon yhteisöverotusoikeuden säilyttämisen kannalla ovat Keskustan kansanedustajaehdokkaat. Keskustalaisista 90 prosenttia joko säilyttäisi kirkon yhteisövero-osuuden tai nostaisi sitä. Kokoomuksen (87%) ja Kristillisdemokraattien (87%) ehdokkaista samaa mieltä on lähes yhtä moni.

Sdp:n ehdokkaista neljä viidesosaa (80%) ja Perussuomalaisten ehdokkaista kaksi kolmasosaa (66 %) jakaa asiassa porvaripuolueiden näkemyksen.

Tutkimus tehtiin sähköpostitse 7.-29.3.2011.  Kysely osoitettiin kaikille vaaleissa mukana olevien puolueiden ehdokkaille. Kyselyyn vastasi yhteensä 593 ehdokasta.