5.8.2004
Radio Deille Joensuuhun 12.2.2004 myönnetty taajuus 107,4 MHz on nyt koordinoitu Kolin lähetysasemalle 5 kW teholla. Lähetykset aloitetaan heti kun rahoitus on kunnossa, todennäköisesti loka-marraskuussa. Taajuus rahoitetaan ohjelmaostoilla, joita tekevät alueen seurakunnat ja Kristityt Yhdessä ry saamillaan jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla paikallisilta ihmisiltä. Pohjois-Karjalan taajuushake-muksessa oli noin 6000 ihmisen allekirjoittama adressi. Pohjois-Karjalan taajuus on Radio Dein neljästoista taajuus ja sen jälkeen hyvällä kuuluvuusalueella asuu 3.373.000 ihmistä (Digita Oy:n laskelmien mukaan).

Radio Dei panostaa pintaa syvällisemmän musiikkiformaatin
kehittämiseen ja entistä parempi musiikki soi syyskuusta alkaen Radio Dein aamushowssa nimeltä ”Herätysliike”. Radio Dein lähes 7-vuotisen historian alussa valitsimme kokonaispalvelustrategian, mutta nyt keskitymme tekemään laadukkaampaa formaattiradiota ja laajentamaan kuuluvuusaluetta. Visio radiosta, joka tavoittaa kaikkia ihmisiä pintaa syvällisemmällä sanomalla ja tavoitteet – luoda siltaa seurakuntiin, auttaa ihmisiä elämän vaikeissa kysymyksissä ja murtaa muureja erilaisten ryhmien välillä – ovat edelleen samat. Strategia vain on muuttunut tutkimusten, analysointien ja taloudellisten realiteettien tuloksena.

Edellä mainituista syistä Radio Dei lopettaa Oulun aluetoimituksen elokuun lopussa. Oulun hiippakunnan seurakuntien tarjoamat ohjelmat jatkuvat normaalisti eikä kuuntelija tule huomaamaan mitään muutosta siitä, että ne teknisesti lähetetäänkin Helsingistä. Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tarjoamat radiojumalan-palvelukset neljästä eri kirkosta lähetetään edelleen suorana Oulun lähettimelle käyttäen keräysasemana seurakuntayhtymän studiota.

Radio Dein nykyisistä 13 kuuluvuusalueesta toimitus on ollut vain neljällä paikkakunnalla (Helsinki, Seinäjoki, Turku ja Oulu), joten yhteys alueen ihmisiin ja tapahtumiin toimii hyvin myös vapaaehtois-verkoston kautta. Kolmentoista FM-taajuuden lisäksi Radio Dei kuuluu myös kolmellatoista kaapelitaajuudella.

Radio Dein taajuudet: Helsinki 89 MHz, Hämeenlinna 105,9 MHz, Keski-Suomi 94,1 MHz, Kokkola 104,3 MHz, Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Pohjanmaa 89,4 MHz, Oulu 106,9 MHz, Turku 107,3 MHz ja Tampere 97,2 MHz, Satakunta 95,7 MHz ja Rovaniemi 93,4 MHz. Radio Deitä voi kuunnella myös internetissä osoitteessa http://www.radiodei.fi – Dei Net.

Lisätiedot: Päätoimittaja Kirsi Rostamo, (040) – 5471 335 kirsi.rostamo@radiodei.fi
Radio Dein kotisivut: http://www.radiodei.fi