Kristillinen uutisverkkosivusto Seurakuntalainen.fi vahvistaa asemiaan, kun Radio Dei tulee mukaan sivuston kustantajaksi yhdessä Perussanoma Oy:n kanssa maaliskuun alusta lähtien.

Radio Dei on sivuston perustamisesta saakka ollut sivustolla aktiivinen sisällöntuottaja.

Seurakuntalainen.fi uutisverkkomedia on vakiinnuttanut asemansa laajasti luettuna kristillisenä mediana. Vuoden 2017 aikana sivustoa luki kaikkiaan yli 600 000 eri kävijää. Käyntikertoja oli yli 1,5 miljoonaa. Eri kävijöiden määrä kasvoi peräti 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Koemme hyppäämisen kustantajan saappaisiin luonnolliseksi jatkumoksi siinä Seurakuntalainen.fi:n kehittämistyössä, missä olemme olleet mukana, radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen kertoo.

– Samalla ratkaisu vahvistaa Radio Dein läsnäoloa ääniaaltojen ohella verkkomediassa ja sosiaalisessa mediassa, mihin tarpeeseen Seurakuntalainen.fi vastaa.

Seurakuntalaisen päätoimittaja Sari Savelan mielestä Radio Dein mukaantulo kustantajaksi lujittaa verkkomedian toimituksellista osaamista ja siten sen roolia vahvana mediatoimijana.

– Verkkomedian tekeminen on luonteeltaan hyvin nopeatempoista. Radio Deillä on paljon uutisosaamista, mistä on hyötyä seurakuntalaiselle. Uskon, että yhteistyö poikii entistä vahvemman uutisverkkomedian, päätoimittaja Sari Savela sanoo.

Seurakuntalainen on perustettu vuonna 2010 kuuden kristillisen mediatalon yhteistyönä. Seurakuntalaisen yhteistyökumppanit ovat Medialähetys Sanansaattajat, Elämä-lehti, radio Dei, Ristin voitto, Sanansaattaja-lehti, Suomen viikkolehti ja Uusi tie -lehti. Sivuston kustantaja on ollut Perussanoma Oy. Maaliskuun alusta 2018 toiseksi kustantajaksi tulee kristillinen radiokanava Radio Dei. Päätoimittajana jatkaa Sari Savela.

Seurakuntalaisen tarkoitus on tarjota lukijoille laajasti kristillisiä uutisia maksutta verkossa. Seurakuntalaisessa kristilliset mediat yhdistävät ainutlaatuisella tavalla voimansa tuottaen monipuolisesti kristillisen kentän uutisia lukijoille.