Radio Dein vakiokuuntelijat sitoutuneita kanavaan

05.12.2003

Radio Dein vakiokuuntelijat sitoutuneita kanavaan
Satunnainen kuuntelu kasvanut syksyllä yllättävän paljon

Teol. yo. Sami Jalosen pro gradu -työ ”Rajaton Radio” kertoo mielenkiintoisella tavalla Radio Dein vakiokuuntelijoiden tarpeista, odotuksista ja tyytyväisyydestä suhteessa radioon. Tutkimuksesta selviää, että – enemmän kuin yksittäisiä ohjelmia- Deitä kuunnellaan kokonaisuutena, radiona, jota vasten peilataan omaa arvomaailmaa ja haetaan täydennystä omaan spiritualiteettiin.

Mielenkiintoista on vakiokuuntelijoiden suvaitsevaisuus. Joukossa on taustoiltaan hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia henkilöitä. Se ei kuitenkaan vaikuta merkittävällä tavalla suhtautumiseen radion erilaisiin ohjelmasisältöihin. Ajatukselle yhteiskristillisyydestä tämä antaa pohjaa. Samalla se asettaa tekijöille haasteita: myönteisesti erilaisiin ohjelmasisältöihin suhtautuvien kuuntelijoiden keskuudessa on suhtauduttava erityisellä pieteetillä siihen, että taajuudella ei esiinny henkistä tai hengellistä väkivaltaa. Tärkeäksi nousee myös se, että painoarvoltaan isot seurakunnat ja luterilainen kirkko ovat näkyvästi esillä taajuudella.

Toisenlaisesta näkökulmasta radion kuuntelua lähestyy uunituore Taloustutkimuksen Suur-Helsinki Tänään -tutkimus, jossa on tutkittu tilastollisesti vakioidulla otannalla  kaikkien alueella kuuluvien radioiden kuuntelua ja mielikuvia kuuntelusta. Tutkimus on tehty syys-lokakuussa 2003. Radio Dei on tilannut taloustutkimukselta ajot tästä tutkimuksesta ja tuloksista nousee esiin ainakin kaksi kiinnostavaa asiaa.

1. Radio Deissä aloitetun ohjelmaprofiilin uudistamisen seurauksena kanavan kokeilijoiden määrä on kasvanut. Dei on jo osittain onnistunut tavoitteessaan olla entistä vahvemmin mood-radio, kanava jonne hakeudutaan kun syntyy tarve hoitaa omaa spiritualiteettia.
Syksyn 2003 aikana 42% pääkaupunkiseudun väestöstä on kuunnellut Deitä. Vaikka tästä purkaa auki tilastollisen vaihtelun ja virhemarginaalin on luku merkittävä. Luku olisi korkea jo autettuna tunnettuutena, nyt kyse on kuitenkin tunnettuuden lisäksi kuuntelusta. Tämä luku on kaksinkertaistunut aiempaan verrattuna.

2. Radio Dei tavoittaa tavattoman paljon kuuntelijoita jotka eivät koe itseään ”aktiivisiksi seurakuntalaisiksi”, eli henkilöitä jotka eivät osallistu  hengellisiin tapahtumiin.
Dein kuuntelijoista 42%  ei käy uskonnollisiksi mieltämissään tilaisuuksissa säännöllisesti, eli ovat tavallisia suomalaisia ihmisiä. Uskonnollisiin tilaisuuksiin Dein kuuntelijoista säännöllisesti kuukausittain osallistuu 11%

Näistä kahdesta huomiosta voidaan vetää johtopäätös, että Dein brandi radiomarkkinoilla on vahvistunut.  Radio Dei koetaan kanavaksi jonne hakeutua kun kaivataan elämään jotain enemmän, vaihtoehtoja arjen koville arvoille tai arvojen puutteelle.

Tätä kehitystyötä jatkamme edelleen, isoksi haasteeksi olemme asettaneet Luterilaisen kirkon palvelemisen entistä paremmin. Prime time ajan eli 7-18 välisen ajan profilointi jatkuu ja sisältöjen kehittämistyötä tehdään edelleen.

Tutkimusterveisin
Radio Dei

Ilkka Rahkonen ilkka.rahkonen@radiodei.fi
Ohjelmapäällikkö

Kirsi Rostamo kirsi.rostamo@radiodei.fi
Toimitusjohtaja

Liitteenä pdf-tiedostoina Jalosen tutkimus ja sen liitteet sekä 5 graafista kuvaa Suur-Helsinki Tänään 2/2003 –tutkimuksesta.