Radio Dei jatkaa toimintaansa Suomen ainoana valtakunnallisena kristillisenä radiona. Valtioneuvosto myönsi tänään uudet radiotoimiluvat, jotka ovat voimassa aina ensi vuosikymmenen loppuun saakka.

Valtioneuvosto myönsi yhdessä viestintäviraston kanssa tänään torstaina useita radiotoimilupia kymmenen vuotta kestävälle kaudelle, joka alkaa 2020 alussa.

– Toimiluparatkaisuissa on painotettu jatkuvuutta ja kykyä pitkäjänteiseen liiketoimintaan. Samalla on haluttu tarjota mahdollisuuksia uusille toimijoille. Radion kuunteljoille tämä tarkoittaa entistä monipuolisempaa tarjontaa, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ministeriön tiedotteessa.

– Toimiluvat on myönnetty lain sallimaksi enimmäisajaksi ja yksityiskohtaisista toimilupaehdoista on pääosin luovuttu. Näillä toimilla on haluttu luoda vakaa ja ennustettava liiketoimintaympäristö, Berner toteaa.

Valtakunnallisesti toimilupatilanne pysyy pääosin ennallaan ja nykyiset toimijat voivat jatkaa toimintaansa.

Radio Deille uusi kuuluvuusalue Raaseporiin

Kristillisen mediakentän toimijoista Radio Deille myönnettiin valtakunnallinen taajuuskokonaisuus. Se sisältää kaikki Radio Dein nykyiset taajuudet sekä lisäksi Raaseporin seutukunnan taajuuden 92,3 Mhz. Kaikkiaan Radio Dein tuleva kuuluvuusalue sisältää 26 taajuutta. Kanavan kuuluvuusalueella asuu noin neljä miljoonaa suomalaista.

Heinäkuun lopussa päättyneellä radion ohjelmistotoimilupien hakukierroksella olivat haettavina kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat tammikuussa 2020 alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle. Kaikki Viestintäviraston myöntämät toimiluvat myönnettiin nykyisille radiotoimijoille, joiden on tarkoitus jatkaa radiotoimintaansa uuden toimilupakauden aikana.

Toimilupapäätökset löytyvät Viestintäviraston www-sivuilta.