15.04.2011


Kolme kansanedustajaehdokasta neljästä (75 %) säilyttäisi uskonnonopetuksen peruskoulun tuntijaossa. Vajaa neljännes (22 %) olisi valmis luopumaan aineen opetuksesta peruskoulussa. Suurten puolueiden ehdokkaat ovat vankimmin nykyisen tuntimäärän säilyttämisen kannalla.

Asia käy ilmi Radio Dein ja Seurakuntalainen.fi -verkkolehden maaliskuussa tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa kaikilta kansanedustajaehdokkailta kysyttiin: ”Tulisiko uskonnon opetus säilyttää peruskoulun tuntijaossa?”

Kielteisimmin kouluissa annettavaan uskonnonopetukseen suhtautuvat vasemmistoliiton ehdokkaat. 62 prosenttia puolueen ehdokkaista olisi valmis karsimaan uskonnonopetusta peruskoulusta. Vajaa puolet (45 %) puolueen ehdokkaista haluaisi poistaa oppiaineen peruskoulusta kokonaan.

Vihreiden kansanedustajaehdokkaista puolet (48 %) haluaisi joko poistaa uskonnonopetuksen kokonaan tai ainakin vähentää uskonnon tuntimäärä. 39 prosenttia vihreistä poistaisi uskonnon peruskoulun tuntijakomallista kokonaan.

Myönteisimmin uskonnonopetukseen suhtautuvat kristillisdemokraatit. Puolet puolueen ehdokkaista (50%) olisi valmis lisäämään uskonnon tunteja ja toinen puoli (49%) säilyttäisi tuntimäärän nykyisellään.

Suurten puolueiden ehdokkaat ovat vankasti nykyisen uskonnonopetuksen tuntijakomallin kannalla. Kokoomuksen ehdokkaista 88 prosenttia säilyttäisi uskonnonopetuksen tuntimäärän nykyisellään. Neljä prosenttia kokoomuslaisista lisäisi uskonnon tuntimäärää. Kolme prosenttia poistaisi aineen kokonaan.

Keskustalaisista 76 prosenttia kannattaa nykyistä mallia. 14 prosenttia ilmoittaa kannattavansa uskonnonopetuksen tuntimäärän lisäämistä. Viisi prosenttia keskustan ehdokkaista olisi valmis luopumaan oman uskonnon opetuksesta.

Sdp:n ehdokkaista neljä viidestä (82 %) ilmoittaa kannattavansa uskonnonopetuksen tuntimäärän säilyttämistä nykyisellään. Kymmenen prosenttia puolueen ehdokkaista olisi valmis luopumaan oppiaineesta. Neljä prosenttia demareista on tuntimäärän vähentämisen kannalla.

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaista 71 prosenttia sanoo olevansa nykymallin kannalla. Joka kymmenes (11 %) puolueen ehdokas olisi valmis lisäämään uskonnonopetuksen tuntimäärää. Kahdeksan prosenttia perussuomalaisista ilmoittaa olevansa valmis poistamaan oppiaineen tuntijaosta kokonaan.

Tutkimus tehtiin sähköpostitse 7.-29.3.2011.  Kysely osoitettiin kaikille vaaleissa mukana olevien puolueiden ehdokkaille. Kyselyyn vastasi yhteensä 593 ehdokasta.