Miksi kulttuurimme tuntuu arvostavan aktiivisia, ulospäinsuuntautuneita ja sosiaalisia ihmisiä? Professori, temperamentintutkija Liisa Keltikangas-Järvinen jakaa ajatuksiaan ekstroverttien kulttuurin merkityksestä ja yhteiskunnallisesta hinnasta. Rauhanrakentajat torstaina ja sunnuntaina klo 16.  Toimittajina ovat Anssi Almgren ja Mikko Kurenlahti.