Radio Dein ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytunti -lähetyksen journalistiseen piispantarkastukseen saapuu keskiviikkona 8.12.2021 Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Piispa Revolle esittävät Yleisradion toimittaja Hanna Visala, STT:n toimittaja Elina Korkee, Kotimaa-lehden toimittaja Emilia Karhu sekä Kyselytuntia moderoiva Radio Dein toimittaja Ariel Neulaniemi.

Radio Dein ja Kotimaa-lehden toteuttamia Piispan kyselytunti -lähetyksiä kuullaan kerran kuukaudessa. Radio Dein studiossa vierailee vuorollaan kukin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispoista. Edellisen kerran Repo vieraili Piispan kyselytunnilla lokakuussa 2020, jolloin puheenaiheeksi nousi sateenkaariparien vihkineiden pappien mahdollinen rankaiseminen tai rankaisematta jättäminen. Repo kertoi edustaneensa sitä kantaa, että varoitusten tai muiden rangaistusten antaminen tai seuraamukset eivät kannata. Tampereen hiippakunnassa vähäiset tapaukset on hoidettu niin, että piispa Repo on keskustellut pappien kanssa näistä asioista.

Kyselytunnilla huomioitiin myös sitä, että tasan 10 vuotta aiemmin Yleisradio televisioi niin sanotun ”Homo-illan”. Miten Repo muisteli tuota iltaa ja oliko hänen oma ajattelunsa muuttunut oleellisesti joiltakin osin?

– No en sanoisi, että oleellisesti kyllä. Mulle oli yllätys se, että miten jyrkkien vastakkainasettelujen kautta tätä pitää lähestyä. Sen takia mä olin aika vaitonainen siinä tilanteessa, koska mua vaivas se tilanne, että ei voi yhtäältä sanoa kumpaakaan miellyttävällä tavalla. Ja samalla oot kirkon edustajana siinä kirkon näkemyksellä ja niillä dokumenteilla mitä meillä on voimassa mukana. Ja samalla ymmärrät, että jokainen lähimmäinen pitää sulkea sisäpuolelle. Se kirkon kanta ei oo muuttunut, että voi olla, että meillä on puhumisen tapa on muuttunut seurakunnissa ja yhteiskuunnassa. Asenteiden taso on muuttunut enemmän sisään sulkevaksi ja monimuotoisuutta sisään sulkevaksi.

Viime aikoina Piispan kyselytunneilla puheenaiheiksi ovat nousseet myös muun muassa koronaan liittyvät seikat sekä kirkon sanoman ja kirkosta erkaantuneiden ”kohtaanto-ongelma”.

Kuuntele Radio Dein ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytunti Radio Dei keskiviikkona 8.12. kello 9-10, uusinta kello 13-14 ja lauantaina 11.12. kello 13.35. Ohjelman tallenteen voit kuunnella myös Radiodei.fi-sivuilta ensilähetyksen jälkeen.