”Media on osa todellisuutta, joka muotoilee ymmärrystä ja näkökulmia. Media vaikuttaa monin tavoin siihen, miten ja millaisia havaintoja maailmasta tehdään”, kertoo Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivu mediakasvatuksesta. Rauhanrakentajien vieras, mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja tietää mitä on mediakulttuuri ja miten media ohjaa jopa kulutustottumuksiamme. Millaista media-arkea lapset, nuoret ja aikuisetkin nykyään elävät? Kuuntele to ja su klo 16.

Osa 1:

Osa 2:

Osa 3: