Radio Dei on Suomen tunnetuin kristillinen media. Asia käy ilmi tuoreesta Kantar TNS Oy:n tutkimuksesta, jossa vertailtiin 18 vuotta täyttäneiden suomalaisten kristillisen median käyttöä. Radio Dei osoittautui tutkimuksessa ainoaksi kristilliseksi mediaksi, jonka tuntee valtaosa suomalaisista.

Radio Dei on Suomen ainoa kristillinen media, joka on tuttu enemmistölle suomalaisista ­– tosin niukimmalla mahdollisella marginaalilla: Radio Dein ilmoitti kyselytutkimuksessa tuntevansa 50,1 prosenttia täysikäisistä suomalaisista.

Valtakunnallisen radioaseman Radio Dein kohdalla tunnettuus korostui erityisesti 35–49-vuotiaiden (59%), 50–64-vuotiaiden (59%) ja akateemisesti koulutettujen keskuudessa (68%).

Toiselle sijalle Kantar TNS:n tunnettuusmittauksessa kipusi Alfa-tv, jonka tuntee 46 prosenttia kansasta. TV7:n tietää neljä suomalaista kymmenestä (40,6 %). Uskonnollista ohjelmaa muun ohjelmiston lomassa lähettävä Järviradio on tuttu vajaalle kolmannekselle 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista.

Kotimaa-lehden sekä Kirkko ja kaupunki -median tuntee runsas neljännes aikuisista. Seuraavaksi tunnetut kristilliset mediat, Sana-lehti ja Askel-lehti, ovat tuttuja enää harvemmalle kuin joka kuudennelle suomalaiselle.

Kymmenen tunnetuimman kristillisen median joukkoon mahtuvat vielä Radio Patmos ja Kotimaan verkkolehti Kotimaa24, mutta kumpikin on tuttu enää harvemmalle kuin joka kymmenennelle täysi-ikäiselle suomalaiselle.

Vuosikymmenen alussa aloittaneen Seurakuntalainen.fi-verkkomedian tietää neljä prosenttia 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista.

Kantar TNS tutki Radio Dein toimeksiannosta kristillisten medioiden tunnettuutta ja suomalaisten mediakulutusta. Tutkimus tehtiin 17.-21. toukokuuta 2019 ja siihen vastasi 1100 suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä.