15.04.2011
Neljä kansanedustajaehdokasta viidestä katsoo, että kirkko voi itse päättää, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.

Kansanedustajien enemmistön mukaan kirkon ei tarvitse seurata perässä, jos eduskunta hyväksyy lain sukupuolineutraalista avioliitosta. Asia käy ilmi Radio Dein ja Seurakuntalainen.fi -verkkolehden kansanedustajaehdokkaille osoittamasta kyselytutkimuksesta.

Eduskuntapuolueista voimakkaimmin kirkon itsenäistä päätösvaltaa korostavat Kristillisdemokraattien (96 %) ja Kokoomuksen (93 %) ehdokkaat. Myös Perussuomalaisten (86 %) ja Keskustan (76 %) ehdokkaat ovat vahvasti sitä mieltä, että kirkko voi tehdä homo- ja lesboparien kirkollisesta vihkimisestä omat ratkaisunsa eduskunnan päätöksestä riippumatta.

Sdp:n ja Vihreiden kansanedustajaehdokkaista kolmasosa katsoo, että kirkon tulee vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, jos laki sukupuolineutraalista avioliitosta hyväksytään eduskunnassa seuraavalla vaalikaudella. Molempien puolueiden ehdokkaista kaksi kolmasosaa (67 %) olisi valmis antamaan kirkolle itsenäisen päätösvallan asiassa.

Kielteisimmin kirkon itsemääräämisoikeuteen suhtautuivat Vasemmistoliiton ehdokkaat. Heistäkin runsas puolet (57 %) katsoo, että kirkolla tulee säilyä oikeus päättää suhtautumisestaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen itsenäisesti riippumatta siitä, mitä eduskunta sukupuolineutraalista avioliittolaista päättää.

Tutkimus tehtiin sähköpostitse 7.-29.3.2011.  Kysely osoitettiin kaikille vaaleissa mukana olevien puolueiden ehdokkaille. Kyselyyn vastasi yhteensä 593 ehdokasta.