UNESCO määrittelee uskontodialogin toimintatavaksi, joka edistää ymmärrystä eri uskontojen ja perinteiden välillä ja kasvattaa ihmisten keskinäistä kunnioitusta. Mikä on uskontodialogin päämäärä tai tavoite? Entä mitä suvaitsevaisuus on uskotodialogin kannalta? Tätä tiedustelevat Mikko Kurenlahti ja Anssi Almgren uskontodialogiaan perehtyneeltä papilta Heidi Rautionmaalta to klo 16 sekä su klo 16.