Kristityt Yhdessä ry:n asiakasrekisteri sisältää perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, lahjoittajista ja erilaisten julkaisujen tilaajista. Oheinen rekisteriseloste kertoo tarkemmin, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kristityt Yhdessä ry ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:  Kristityt Yhdessä ry, Mannerheimintie 105,
00280 HELSINKI, 09-7514 4511.

Rekisteriasiat

Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta kristityt.yhdessa@radiodei.fi. Kyselyyn pyritään vastaamaan viimeistään viikon kuluessa.
Rekisterin nimi

Kristityt Yhdessä ry:n osoiterekisteri.
Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakas- ja palvelusuhteen hoito ja ylläpito, palvelun kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Kristityt Yhdessä ry:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.
Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
Tunnistustiedot (mahdollinen asiakasnumero)
Lupatiedot (haluaako informaatiota Kristityt Yhdessä ry:stä)
Asiakassuhdetiedot
Mahdollisen asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten omaan käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan henkilön sitä niin halutessa.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kristityt Yhdessä ry:n asiakasrekisteriin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Kristityt Yhdessä ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu mm. monitasoisella palomuurilla.
Kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.