Metsähakkuiden kasvattamistavoitteissaan puolustuskannalle vaalitenteissä joutunut Juha Sipilä yllätti Radio Dein tentissä. Keskustan puheenjohtaja kaipasi lisää puhetta hiilinieluista: – Suomalainen maatalous on osa ratkaisua – ei ongelma.

Keskustan tavoite metsien hakkuiden lisäämisestä 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa on ajanut puolueen puheenjohtaja Juha Sipilän puolustuskannalle useissa vaalitenteissä ja -paneelissa. Radio Dein puoluejohtajatentissä keskustan nokkamiehellä oli ässiä valmiina taskuissaan, kun Sipilältä tentattiin keskustan ympäristölinjauksista.

– Keskusta on mielestäni löytänyt käytännönläheisen realistisen lähestymistavan tähänkin asiaan. Tuolla maaseudulla ihmiset saavat dieselautoilla edelleenkin ajaa, mutta samaan aikaan viemme voimalla eteenpäin uutta teknologiaa ­– päästöjä alas ja biopolttoainetta dieselin tankkiin.

– Hiilinieluista puhutaan aika vähän. Meidän pitää ehdottomasti saada hiilipörssi. Esimerkiksi viljelijä, joka viljelee peltonsa niin, että se sitoo hiiltä, saisi samalla tavalla kompensaatiota kuin mitä teollisuudessa saadaan, viittasi Sipilä teollisuuden piirissä käytössä olevaan päästökauppajärjestelmään sanktioineen ja palkkioineen.

Suomessa on tällä hetkellä 115 ”hiiliviljelijää”, jotka koeluonteisesti testaavat hiiltä sitovia viljelytapoja.

– Tämä on valtava mahdollisuus koko Euroopalle ja koko maailmalle. Peltopinta-alaa on maailmassa paljon enemmän kuin metsäpinta-alaa, Sipilä perusteli.

– Suomi on tässäkin asiassa edelläkävijä ja suomalainen metsänhoito ja maatalous ovat osa ratkaisua eikä suinkaan osa ongelmaa niin kuin ahdistavasta keskustelusta voisi päätellä.

Suomen sitoutuminen radikaaleihin päästövähennyksiin esimerkkimaana ei Juha Sipilää innosta, jos yhteistä säveltä ei löydy vähintäänkin EU-tasolla.

– Kun ilmakehä on meille yhteinen, niin päätökset pitäisi tehdä kaikki niin, että kaikki maat tekevät oman osuutensa, muuten tilanne ei korjaannu.

– Pystymme kyllä ratkaisemaan tämän asian. Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutuivat tavoitteisiin, joita ajetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

”Otetaan se hiilidioksidi tuolta tehtaan piipusta.”

Sipilän ajattelussa ilmastonmuutos on torjuttavissa ensisijaisesti teknologian kehityksen avulla. Hän muistutti, että osa ratkaisuista on jo olemassa. Kyse on täytäntöönpanosta.

– Jos meille pohjoismaalaisille tavallisia asioita ja teknologiaa kuten ilmanlämpöpumppuja, maalämpöä, vähän parempaa eristämistä rakentamisessa, pyöräilyn lisäämistä, tuulivoimaa ja niin edespäin, otettaisiin käyttöön globaalisti, pelkästään sillä pystyttäisiin vähentämään koko Euroopan tuottamien päästöjen verran päästöjä maailmalla.

­– Kun pääministeriaikana sain tutustua suomalaiseen osaamisen ja yliopistoihin vielä laajemmin kuin yrittäjäaikana, tiedän, että Suomelta löytyy osaamista siihen, että otetaan se hiilidioksidi tuolta tehtaan piipusta ja tehdään siitä vaikka metanolia tai muovia korvaavia raaka-aineita.

Fortumin kehittelemä teknologia tunnetaan nimellä bio-ccs tai Beccs (bioenergy with carbon capture and storage). Lähivuosina teknologista läpimurtoa ei välttämättä nähdä. Puunjalostusteollisuus on puhunut ideasta vuosikymmenen verran, mutta suuren mittakaavan läpimurto vielä odotuttaa itseään.

Sipilä uskoo kaikesta huolimatta Pohjoismaiden kykyyn olla merkittävä toimija ilmastonmuutoksen torjumisessa globaalilla tasolla.

– Meillä on laajalla rintamalla osaamista, joka on todella herättänyt kiinnostusta, kun olen kollegoita Euroopassa ja arabimaissa tavannut.

– Näen ilmastokeskustelussa sen positiivisen näkökohdan, että uusi teknologia, jota ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii, se tuo myös suomalaisille töitä.

Teksti: Kai Kortelainen, kuva: Stas Voronin

Kuuntele Radio Dein puoluejohtajatentit täältä